Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vanliga frågor & svar

Det finns ett antal förutsättningar för sophämtningen reglerade i Finspångs kommuns Avfallsplan och Renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. Gällande avfallsplan är från 2014. 

Det är dessa förutsättningar som vi på Finspångs Tekniska arbetar utifrån för att sköta renhållningen i kommunen och det är dessa förutsättningar våra entreprenörer får när vi handlar upp tjänster som t ex sophämtning. 

För att underlätta arbetsmiljön för sophämtarna är det viktigt att sopkärlet finns tillgängligt och att dragavståndet inte är för långt. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller om kärlet inte är rätt placerat.

Om ditt kärl inte tömts kan det bero på att:

 • din tunna inte var framställd på hämtningsdagen
 • din tunna står för långt från hämtningsstället, högst 5 meter
 • din tunna är felvänd, den ska ha hjulen vända mot vägen där sopbilen kommer
 • det inte var skottat fram till tunnan
 • vägen inte var framkomlig för sopbilen 

Vägen och platsen för ditt sopkärl är sophämtarnas arbetsplats. Därför är framkomligheten och tillgängligheten till ditt sopkärl viktigt. 

För att bland annat underlätta sophämtarnas arbetssituation finns ett antal förutsättningar för sophämtningen reglerade i Finspångs kommuns Avfallsplan och renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. Gällande avfallsplan är från 2014. Bland annat innehåller förutsättningarna att dragavståndet får vara högst 5 meter. Om synnerliga skäl finns kan man ansöka om tillstånd för längre dragavstånd hos kommunen.

Det är dessa förutsättningar som vi på Finspångs Tekniska arbetar utifrån för att sköta renhållningen i kommunen och det är dessa förutsättningar våra entreprenörer får när vi handlar upp tjänster som t ex sophämtning. 

För att underlätta arbetsmiljön för sophämtarna är det viktigt att sopkärlet finns tillgängligt och att dragavståndet inte är för långt. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller om kärlet inte är rätt placerat.

Hämtning av hushållssopor får enligt reglerna ske mellan 06.00 och 21.00 måndag-fredag. 

Om du märker att dina sopor inte har blivit hämtade ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Har vi en större försening får du information via vår webbplats alternativt via vår sms-tjänst. 

Du kan också kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se, eller 0122-851 80. 

Utebliven hämtning kan bero på att: 

•din tunna inte var framställd på hämtningsdagen 

•din tunna står för långt från hämtningsstället, högst 5 meter

•din tunna är felvänd, den ska ha hjulen vända mot vägen där sopbilen kommer

•det inte var skottat fram till tunnan 

•vägen inte var framkomlig för sopbilen 

Räcker inte soptunnan till får du ställa en extra säck bredvid sopkärlet inför nästa ordinarie hämtning. Tänk på att kontakta vår kundservice och anmäl detta!

Kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se eller 0122-851 80. 

I första hand försöker vi laga det som gått sönder annars byts kärlet ut.

Det beror på tömningsintervall och storlek på kärl. Läs mer om priser och avgifter under Priser & avtal.

Det är vi på Finspångs Tekniska som sköter dessa stationer. Vi har kontinuerliga ronderingar på schemat för skötsel och tömning av containrar. Vid varje station finns en QR-kod som du enkelt kan skanna för att felanmäla stationen. Det går även bra att maila eller ringa oss precis som vanligt.

 • Matrester: Tillagade och råa, exempelvis frukt, grönsaker, pasta, ris, bröd, kött och fisk
 • Frukt och grönt: Äppelskruttar, bananskal, bär och grönsaker som blivit dåliga
 • Ben och skal: Fisk- och köttben och skal från ägg och skaldjur
 • Kaffe och te: Teblad, tepåsar, kaffesump och kaffefilter
 • Matfett: Smör, margarin och olja
 • Ofärgat hushållspapper


Boende i villa: Knyt en valfri påse runt handtaget av ditt sopkärl så lämnar sopbilschauffören en rulle på locket av ditt sopkärl vid nästa tömningstillfälle (glöm inte att ta bort din påse när du fått en rulle).
Boende i lägenhet/samfällighet: Kontakta din hyresvärd för att veta vad som gäller just där du bor.

Det går även att hämta påfyllningspåsar på nedanstående utlämningsställen.

 • Sjömansängs återvinningscentral (Västralundsvägen 8)
 • Finspångs Tekniska huvudkontor (Norrköpingsvägen 32)
 • Butik i Rejmyre
 • Butik i Hällestad
 • Butik i Igelfors