Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

För villaägare

Om du funderar på fjärrvärme till villan kan vi bara gratulera – vid årsskiftet 2019/2020 ställde vi nämligen om till fossiloljefri produktion. En redan prisvärd och klimatsmart värmekälla blev därmed ännu klokare, och dessutom extra förmånlig för dig som har pool.


Vill du bli fjärrvärmekund? Gör en intresseanmälan

Fjärrvärme är prisvärt, pålitligt och närproducerat. Dessutom uppnådde vi nyligen målet om 100% fossiloljefri produktion, tack vare att vi producerar energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin. För att bli ansluten behöver din villa ha ett vattenburet värmesystem, samt ligga tillräckligt nära det befintliga ledningsnätet i tätorten. Kontakta vår kundservice eller fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss om dina möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet. Intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Kan min villa bli ansluten?

Förutsättningen är att din villa ligger tillräckligt nära fjärrvärmenätet och har ett vattenburet värmesystem installerat. Välkommen att göra en intresseanmälan så undersöker vi möjligheterna och återkommer med svar till dig!

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Kan jag beställa byggvärme vid nybyggnation?

Byggvärme är möjligt om du redan har beställt nyanslutning till ditt blivande hus, eller om du bygger till ett hus med befintlig fjärrvärmeanslutning. Observera dock att du behöver höra av dig till oss i god tid innan byggstart. Läs mer om byggvärme.

Får jag värma poolen med fjärrvärme?

Det går fint eftersom fjärrvärmen ger konstant tillgång på uppvärmt vatten. Det du behöver göra är att byta till ”pooltaxa”. Med pooltaxa kan du få 50% rabatt på Rörlig energiavgift sommar. Pooltaxa förutsätter att din installation är byggd enligt våra föreskrifter och har fått vårt godkännande. Kontakta gärna kundservice för mer information.

Jag har inte vattenburet system, går det att lösa?

Det går i vissa fall att efterinstallera vattenradiatorer och tillhörande rörsystem i befintliga byggnader, men kostnaden kan bli hög. Vi föreslår att du kontaktar kundservice för mer information.

Hur fungerar abonnemanget?

Ditt fjärrvärmepris består av dels en fast årsavgift och dels en rörlig energiavgift som avgörs av din förbrukning. För nya kunder erbjuder vi en säsongsanpassad taxa. För befintliga kunder som inte har en säsongsbaserad taxa går det utmärkt att byta. Läs mer om detta på Priser & avtal.

Vad kostar en installation?

Anslutningsavgiften för privatperson är 45.000 kronor. I anslutningspriset ingår ventiler vid husvägg, grävning och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt samt grovåterställning. Det ingår ledning från gatan och fram till husvägg, dock max 15 meter. Därutöver tillkommer ett tillägg per meter ledning som överstiger 15 meter. Läs mer om detta på Priser & avtal.

Pris för installation av fjärrvärmecentral. När du beställt anslutning till fjärrvärmenätet behöver du också beställa installation av en fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen kan du köpa genom VVS-installatör.

Vem ansvarar för anläggningen?

Finspångs Tekniska ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna vid ytterväggen. Fastighetsägaren ansvarar sedan för ledningarna inne i huset, från avstängningsventilerna och fram till fjärrvärmecentralen. Observera även att fastighetsägaren ansvarar för att dessa ledningar är korrekt isolerade.

Finspång Tekniska ansvarar för värmemätaren och tillhörande utrustning som sitter monterad i fjärrvärmecentralen. Vi ansvarar även för varmhållningsventilen om sådan finns installerad. Mer information om ansvar finns att läsa i avtalsvillkoren och våra föreskrifter. Frågor? Kontakta gärna kundservice.