Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

För villaägare

Om du funderar på fjärrvärme till villan kan vi bara gratulera – vår fjärrvärmeproduktion är nämligen fossiloljefri! En redan prisvärd och klimatsmart värmekälla blev därmed ännu klokare, och dessutom extra förmånlig för dig som har pool.


Vill du bli fjärrvärmekund? Gör en intresseanmälan

Fjärrvärme är prisvärt, pålitligt och närproducerat. Dessutom är produktionen 100% fossiloljefri tack vare att vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin. För att ansluta behöver din villa ha ett vattenburet värmesystem, samt ligga tillräckligt nära det befintliga ledningsnätet i tätorten. Kontakta vår kundservice eller fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss om dina möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet. Intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Så här fungerar abonnemanget

Ditt fjärrvärmepris består av dels en fast årsavgift och dels en rörlig energiavgift som avgörs av din förbrukning. För nya kunder erbjuder vi en säsongsanpassad taxa. För befintliga kunder som inte har en säsongsbaserad taxa går det utmärkt att byta. Läs mer på sidan Taxor & avtalsvillkor.

Serviceavtal

Vi på Finspångs Tekniska erbjuder serviceavtal för din fjärrvärmecentral. Serviceavtalet kostar 69kr/månaden och förnyas automatiskt efter ett år om inget annat avtalas. Uppsägningstiden är 3 månader och vid flytt avslutas avtalet på flyttdagen.

Ett serviceavtal hjälper dig att ha en välmående fjärrvärmecentral med så lång livslängd som möjligt. När du tecknar ett service avtal ingår ett servicebesök. Vi besiktar din fjärrvärmecentral och kontrollerar funktion och inställningar. Du får även en genomgång i hur fjärrvärmecentralen fungerar, skötselråd och vilka inställningar du själv kan kontrollera emellanåt.  

I serviceavtalet ingår servicebesök vartannat år där vår drifttekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din central. När det är klart får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på åtgärder, enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Om fel inträffar kan du som kund när som helst på dygnet ringa till oss, under kontorstid skickar vi ut en drifttekniker utan extra kostnad och utanför kontorstid har vi jour tillgänglig för akuta ärenden. 

Om du är intresserad eller har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Poolvärme

Fjärrvärmen ger konstant tillgång på uppvärmt vatten. Det du behöver göra är att byta till ”pooltaxa”. Med pooltaxa kan du få 50% rabatt på Rörlig energiavgift sommar. Pooltaxa förutsätter att din installation är byggd enligt våra föreskrifter och har fått vårt godkännande. Kontakta gärna kundservice för mer information

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för privatperson är 45.000 kronor. I anslutningspriset ingår ventiler vid husvägg, grävning och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt samt grovåterställning. Det ingår ledning från gatan och fram till husvägg, dock max 15 meter. Därutöver tillkommer ett tillägg per meter ledning som överstiger 15 meter. För tillkommande ledning utgår en kostnad på 1 000 kr/meter.

Observera:

 • Kostnader för berg och egna ledningar på fastigheten samt återställning av murar, asfalterade och plattsatta ytor tillkommer.
 • Invändig installation ingår ej.
 • Anslutningar av villor och småhus utförs två gånger per år. Vid brådskande behov kan anslutning utföras vid annat tillfälle mot en extra avgift.

När du beställt anslutning till fjärrvärmenätet behöver du även beställa installation av en fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen kan du köpa genom VVS-installatör.

Vem ansvarar för anläggningen?

Finspångs Tekniska ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna vid ytterväggen. Fastighetsägaren ansvarar sedan för ledningarna inne i huset, från avstängningsventilerna och fram till fjärrvärmecentralen. Observera även att fastighetsägaren ansvarar för att dessa ledningar är korrekt isolerade.

Finspång Tekniska ansvarar för värmemätaren och tillhörande utrustning som sitter monterad i fjärrvärmecentralen. Vi ansvarar även för varmhållningsventilen om sådan finns installerad. Mer information om ansvar finns att läsa i avtalsvillkoren och våra föreskrifter. Frågor? Kontakta gärna kundservice.

Ditt ansvar som fastighetsägare

 • Kontakta Finspångs Tekniska i god tid innan du planerar att installera ett nytt fjärrvärmesystem eller göra ändringar i en befintlig anläggning.
 • Att kontakta Finspångs Tekniska:
  - I planeringsstadiet av nybyggnation där fjärrvärmeanslutning önskas.
  - Innan byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
  - Innan arbete påbörjas på kundens fastighet inklusive dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet.
 • Se till att följa gällande tekniska regler, även om arbetet utförs av en entreprenör.
 • Skicka in handlingar för granskning hos Finspångs Tekniska minst 14 arbetsdagar innan planerad åtgärd.
 • Kalla Finspångs Tekniska till provtryckning och besiktning minst 3 arbetsdagar innan planerad åtgärd.


Förutsättningen är att din villa ligger tillräckligt nära fjärrvärmenätet och har ett vattenburet värmesystem installerat. Välkommen att göra en intresseanmälan så undersöker vi möjligheterna och återkommer med svar till dig!

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Det går i vissa fall att efterinstallera vattenradiatorer och tillhörande rörsystem i befintliga byggnader, men kostnaden kan bli hög. Vi föreslår att du kontaktar kundservice för mer information.