Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Gallerbrunnar i gatan

Du har säkert lagt märke till alla gallerbrunnar runt om på våra gator? Visste du att de är designade för att effektivt samla upp och leda bort dagvatten!

Gallerbrunnar i gatan

Gallerbrunnens viktiga funktion

Gallerbrunnar, även kallat dagvattenbrunnar är avsedda för att leda bort regn- och smältvatten från våra gator och motverka översvämningar. Gallerbrunnen är en direkt anslutning till våra vattendrag och därför är det extra viktigt att hålla dessa rena från skräp och kemikalier för att motverka skada på natur och djurliv. 

Du kan göra skillnad!

Det rekommenderas att inte tvätta bilen, sopkärl eller något annat på en plats där smutsigt vatten kan rinna ner i dagvattenbrunnen och via ledningssystemet når dagvattenutloppet. Detta är speciellt viktigt om kemikalier eller andra skadliga ämnen används. Låt hellre det smutsiga vattnet filtrera genom gräsmattan eller annan icke hårdgjord yta.

När du tvättar bilen hemma på gatan eller garageuppfarten rinner det smutsiga vattnet till gallerbrunnen. Tvättvattnet innehåller olja, kemikalier och tungmetaller som rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att tänka på hur vi tvättar våra bilar, välj att tvätta din bil i en automattvätt eller tvätthall utrustad med slam- och oljeavskiljare.

Om du inte har möjlighet att tvätta din bil i en automattvätt eller tvätthall, tvätta i så fall din bil på gräsmattan eller på en grusplan så långt bort från gallerbrunnar som möjlig! Se även till att använda miljövänliga bilvårdsprodukter.

Tänk efter före! Rengör du sopkärl, grill eller cykeln? Även här, tänk på vilka rengöringsprodukter du använder och se till att tvättvattnet inte rinner till gallerbrunn.

Gallerbrunnens funktion är att leda bort dagvattnet men tyvärr används gallerbrunnen allt för ofta som en papperskorg. Fimpar, snus och annat småskräp som slängs på gatan leds vidare till gallerbrunnen via regn- och smältvatten. Det som hamnar i våra gallerbrunnar hamnar i våra sjöar där vi badar och fiskar.


Stopp i gallerbrunn

Grus och annat naturligt material är olämpligt att spola ner i dagvattenbrunnar eftersom stora mängder orsakar stopp. Vid översvämmad gallerbrunn uppmuntras egenansvar vid enkelt åtgärdande som att rensa brunnen om den blivit övertäckt av löv eller skräp. Vid stopp i gallerbrunnen, vänligen kontakta Finspångs kommun.