Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Så funkar fjärrvärme

En fin sak med fjärrvärmen är att anslutningen till huset är smidig. Du slipper dessutom onödigt skrymmande anläggningar i huset och utomhus ligger ledningsnätet dolt under jord. Men hur fungerar ett fjärrvärmesystem? Låt oss berätta.

Så funkar fjärrvärme

Ett effektivt och evigt kretslopp

Fjärrvärmesystemet bygger på ett kretslopp som börjar och slutar vid vårt effektiva värmeverk. Där värmer vi upp vatten till 75–98° och distribuerar det sedan via ett slutet ledningsnät till alla anslutna fastigheter. I varje fastighet finns en fjärrvärmecentral som ser till att huset blir uppvärmt och får varmvatten i kranarna. När hetvattnet gjort sitt jobb leds det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och pumpas ut i systemet. Fjärrvärme ger dig med andra ord obegränsat med varmvatten och värme i fastigheten dygnet runt, året runt.

Smidig installation utan synliga spår

Din fastighet ansluts till fjärrvärmenätet med två rör, framledning och returledning. Anslutningen innebär inga stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader och när markytan återställts försvinner snart alla spår.

En central – två vattensystem

Din fastighet får en fjärrvärmecentral som innehåller två värmeväxlare. Den ena värmeväxlaren värmer upp vatten som cirkulerar i elementen och skapar komfort i bostaden. Den andra omvandlar kallvatten från vattenverket till varmvatten för kranar i till exempel badrum, kök och toaletter. De två vattensystemen är skilda från varann vilket innebär att fjärrvärmevatten och kranvatten aldrig blandas.

Fjärrvärmen i Finspång

Många Finspångsbor vet att Finspångs värmeverk ligger på Leverstorpsvägen vid det blå tornet – ackumulatortanken. Men visste du att den avlånga byggnaden inrymmer fyra pannor – en avfallspanna, en flispanna och två biooljepannor. Avfallspannan på 10 MW producerar fjärrvärme året runt. Flispannan används oktober–april och ger 12 MW, plus 2 MW extra som utvinns vid rökgaskondenseringen. De två biooljepannorna på vardera 10 MW användes vid riktigt kallt väder. Pannorna vid värmeverket kompletteras av Nyhemspannan på 10 MW som drivs av bioolja och används vid mellanlastproduktionen.

Dessa fem pannor, i kombination med varmvattenlagringen i ackumulatortanken, samt spillvärmen från SSAB, löser Finspångs behov av värmeproduktion dygnet runt, året runt. För extraordinära händelser finns reservkraft att tillgå i form av de vilande pannorna i Grosvad, 2,5 MW respektive kommunhuset, 7,2 MW.

Fossiloljefritt bränsle 

Från och med årsskiftet 2019/2020 är vår produktion av fjärrvärme helt fossiloljefri! Ett steg närmre ett hållbart och attraktivt samhälle för generationer framåt.

Så här funkar det: Avfallspannan återvinner hushållens brännbara avfall, dvs den del av hemmets avfall som inte kan sorteras. 20% av detta bränsle kommer från vår egen kommun, medan 80% importeras. Flispannan drivs med biobränslet flis, dvs sönderdelade träd från skogsavverkning. De två biooljepannorna drivs med rapsolja, RME. Nyhemspannan till sist, drivs med bioolja (BIO25). Även återvinningen av spillvärme från industrin räknas som fossiloljefri.

“Blå tornet” tryggar värmen och ekonomin

Det 52 meter höga blå tornet vid värmeverket är i själva verket en ackumulatortank som lagrar det 98-gradiga vattnet från våra pannor. Den togs i drift 2016 och rymmer hela 6000 m3. Syftet med ackumulatortanken är att utjämna dygnsvariationerna i tillgång och efterfrågan på fjärrvärme. Fördelen är att pannorna kan köras med en jämnare last vilket i sin tur bidrar till minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi genom lägre produktionskostnader och minskat slitage på pannorna. Förutom att kapa toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen bidrar tanken även med en trygghet genom att leverera värme vid kortare driftsstopp i någon av värmeverkets pannor.


Fakta om fjärrvärmesystemet i Finspångs kommun (2023)

Total längd
150 km
Volym i nätverk    
4 000 m3
Volym ackumulatortank  
6 000 m3
Avfallspanna 10 MW
80–100 ton hushållsavfall/dygn året runt
Flispanna 12+2 MW
20–22 000 ton flis/år oktober–april
Biooljepanna 10 MW
Spetskraft vid behov
Reservpannor 10 resp 4 MW
Driftsätts endast i nödfall
Avfall
Sverige, Norge och Storbritannien
Returträ Sverige
Restprodukter från skogsindustrin
Sverige
Bioolja
Sverige, Nederländerna, Italien,
Taiwan, Sydafrika, Indonesien
Brasilien, Ukraina, Panama,
Malaysia, Spanien, Belgien,
Ungern, Portugal, Tyskland,
Argentina, Storbritannien, Elfenbenskusten,
Kina, Iran, Frankrike,
Ecuador, Grekland, Slovenien,
Rumänien, Tjeckien, Ghana, Australien, Danmark.


  • Sänk innetemperaturen någon grad. Varje grads högre medeltemperatur betyder cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen. Sänk innetemperaturen till cirka 15 grader när du reser bort. 
  • Täta fönster och ytterdörrar och isolera vinden. Omkring 15 procent av värmen försvinner ut genom taket.
  • Duscha istället för att bada i badkar
  • Byt till snålspolande duschmunstycke och blandare med energisparfunktion

Om det finns möjlighet att ansluta blir nästa steg att bedöma eventuella anpassningar till ventilationssystemet. För mer information och hjälp att utvärdera dina möjligheter, kontakta vår kundservice på 0122-851 80.

Jo, för att lättare kunna spåra och åtgärda eventuella läckor i ledningsnätet och i fastigheternas fjärrvärmecentraler. Så här funkar det.


Färgen godkänd av livsmedelsverket

Färgämnet Pyranin är ett fluorescerande grönt natriumsalt som använts i svenska fjärrvärmenät sedan slutet av 80-talet för att effektivt kunna söka läckor. Medlet används även i schampo och diskmedel. Pyranin färgar inte textilier, hud eller hår och är kontrollerat och godkänt av Livsmedelsverket.
 

Grönt vatten utomhus

De flesta läckor finns utomhus och tack vare färgens fluorescerande egenskaper kan läckan spåras med hjälp av UV-lampa. Upptäcker du grönfärgat vatten på marken eller i vattensamlingar ringer du kundservice på telefon 0122-851 80. Ju förr vi hittar läckan desto snabbare kan den lagas.

Grönt vatten i bostaden

Om fjärrvärmecentralen läcker kan ditt kranvatten bli grönt. Bor du i hyresfastighet eller bostadsrätt ska du kontakta din fastighetsägare. Bor du i villa och vet att fjärrvärmecentralens 2-åriga garanti har gått ut, bör du kontakta en VVS-installatör som kontrollerar, lagar eller byter ut centralen.