Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Priser & avtal – privat

Finspångs Tekniska erbjuder flera olika tjänster som förenklar livet för dig som bor i Finspång. Därför har vi sett till att alla tjänster samlas på en faktura. På så vis får du bra koll och lätt att planera dina olika driftskostnader.

Många förknippar avfallshanteringen med sophämtning, och inget mer. Men sanningen är att hämtningen av ditt hushållsavfall bara är en liten, liten del av all den service som vi varje dag levererar till dig som bor i Finspångs kommun. Till exempel ingår Sjömansängs ÅVC i din avfallshanteringsavgift, liksom hämtning av grovsopor och farligt avfall. Dessutom ingår alla bakomliggande processer som krävs för hantering, behandling och återvinning av allt det sorterade avfall som kommer från ditt hushåll. Sist men inte minst har vi valt att investera i en riktig kundservice, där alla medarbetare har full koll på dina tjänster och alla områden lokalt. Kontakta oss gärna med dina frågor!

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och får alltså inga skattemedel. Det betyder att du och alla andra som bor och verkar i Finspångskommun delar på kostnaden och nyttjandet av flera olika tjänster. Taxan har tre delar: Grundavgift, tömnings- och behandlingsavgift samt tilläggsavgift. Grundavgiften ska betalas av alla bebyggda fastigheter och avgiften finansierar kostnaden för drift och underhåll av Sjömansängs återvinningscentral, insamling av farligt avfall och grovsopor, administration, kundservice, batteriinsamling, avfallsplanering, information och fakturering.
Tömnings- och behandlingsavgiften finansierar kostnader för avfallsbehållare, tömning, transport och behandling av avfallet. Tilläggsavgifter är kostnader som uppstår vid exempelvis byte av kärl eller avfallstömning utöver ordinarie schema.

Prisexempel 2022 (kostnad per år inklusive moms)


1. En villa med ett 190 liters kärl som hämtas var 14:e dag:

Grundavgift
761 kr
Tömning och behandling
1 228 kr
Total kostnad
1 989 kr
2. Ett fritidshus med ett 190 liters kärl som hämtas var 14:e dag,
maj–september:
Grundavgift
667 kr
Tömning och behandling
501 kr
Total kostnad
1 168 kr


Vår entreprenör hämtar latrin från fritidshus från maj till september månad. I avgiften ingår latrinkärl och utkörning av dessa till din fastighet, samt hämtning, transport och
avfallsbehandling. Du har möjlighet att välja mellan olika antal kärl i ditt abonnemang.
8 hämtningar (maj–sept)
2 370 kr
4 hämtningar (maj–sept)
1 600 kr
Extra hämtning i samband med
ordinarie hämtning
400 kr


Alla avloppsanläggningar ska tömmas med ett visst intervall. Tiden mellan tömningarna beror på vilken typ av avloppsanläggning du har. Har du trekammarbrunn ska din slamavskiljare tömmas minst en gång per år. En BDT-brunn
kan tömmas vartannat år och för sluten tank gäller att du själv avgör när den ska tömmas. I tömningsavgiften ingår transport och avfallsbehandling vid Axsäters avloppsreningsverk. Avgiften bestäms av avloppsanläggningens volym och inte av den mängd slam som hämtas.


                                                                Brunn/tankstorlek (m3)
Tömning kostnad per
 brunn/tank/verk
0–2,9
3,0–5,9
6,0–9,9
10,0–15,9
16,0–20,0
Fast tömning enligt schema
899kr
1368kr
2090kr
3743kr
5224kr
Beställning för tömning inom
10 arbetsdagar
959kr
1431kr
2139kr
3821kr
5299kr
Beställning för tömning
inom 24 timmar
3311kr
3782kr
4561kr
6237kr
7718kr
Fast tömning av separat
urintank/minireningsverk
i samband med schemalagd
tömning
403kr
802kr
1127kr
-
-


För slanglängder utöver 25 meter utgår ett tillägg med 112 kr per påbörjad 5-meters intervall.
Extra arbeten med fastrostade manluckor, spolningar etc. debiteras med 1 349 kr/timme.