Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Priser & avtal

Vår VA-verksamhet är avgiftsfinansierad och icke vinstdrivande. Allt du betalar kommer därför tillbaka i form av friskt vatten, god service och kontinuerligt underhåll.

I avgifterna ingår kostnader för rening och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten, omhändertagande av dagvatten, skötsel och drift av tolv VA-anläggningar, tre vattentorn, 55 pumpstationer, fyra tryckstegringsstationer och mer än 400 km VA-ledningar. Dessutom administration och underhåll av 6 000 vattenmätare. 

Nedan hittar du ett räkneexempel med avgifter hämtade från VA-taxan för 2024. Avgifterna redovisas i kronor inklusive moms.

Exempel, enbostadshus år 2024: 

Enbostadshus vid förbrukning
av 150 m3/år (villa) 


Fast avgift 1 st mätare á 2,5 m3

3 860 kr

150 x 41 kr/m3

6150  kr

1 st lägenhetsavgift

1 470 kr

Summa

11 480 kr


VA-taxans delar

VA-taxan är uppdelad i tre delar: fast avgift, lägenhetsavgift samt en rörlig förbrukningsavgift. 

Fast avgift

Den fasta avgiften baseras på din vattenmätares kapacitet (det vattenflöde du har tillgång till mätt i kubikmeter vatten/timme). Vattenmätaren är monterad på den inkommande vattenledningen och är vår egendom. Du är däremot skyldig att vårda den och se till att den är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. 

Lägenhetsavgift

Den andra delen i taxan kallas lägenhetsavgift. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Det betyder att du betalar en lägenhetsavgift för en normalvilla medan till exempel ett flerfamiljshus med åtta lägenheter får betala åtta lägenhetsavgifter. 

Förbrukningsavgift

Sista delen i taxan är en rörlig förbrukningsavgift per kubikmeter förbrukat vatten.