Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Sophämtning på vintern

Det behöver inte bli vargavinter för att sophämtningen ska bli ett litet äventyr. Kyla, hård vind och isbildning kan vara nog så utmanande. Här får du tips och regler för alla vinterväder. Kom ihåg att alltid ha soptunna stående med hjul och handtag i dragriktningen.

Sophämtning på vintern

Förbered vägen och sopkärlet för hämtning

  • Vägen fram till ditt kärl ska vara framkomlig, säker och minst 3,5 meter bred.
  • Skotta och halkbekämpa hela vägen fram till ditt sopkärl och ta bort snö från locket. Glöm inte att skotta bort eventuella vallar efter plogning.
  • Under vintern kan sopkärl behöva flyttas till annan plats för att möjliggöra tömning. Vi kontaktar de kunder där detta är aktuellt. 
  • Tips: Förpacka blöta sopor så att de inte fryser fast i sopkärlet.

Om sopkärlet inte blivit tömt

Otillräcklig skottning eller bristfällig halkbekämpning kan leda till att sopbilen inte kommer fram och att din soptunna inte töms. I så fall gäller följande:

  • Anmäl problemet till vår kundservice.
  • Förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Vid behov får du ställa en extra säck bredvid sopkärlet. 
  • Observera att sophämtningen ibland, av praktiska eller vädermässiga skäl, måste utföras senare än schemalagd tid. Eventuell ändring av sophämtningstiden på grund av väder eller andra omständigheter berättigar således inte till avdrag på avgiften.