Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Visselblåsning

Här hittar du information om visselblåsarfunktionen som anställda i Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk kan använda för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten.

Visselblåsning

Här hittar du information om visselblåsarfunktionen som anställda i Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk kan använda för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten.

Varför har vi visselblåsning?

Syftet med visselblåsningsfunktionen är att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamhet som omfattar Finspångs kommuns förvaltning eller Finspångs tekniska verk. Du kan vara anonym som visselblåsare och funktionen omfattar i huvudsak anställda men även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter och förtroendevalda.

När ska funktionen användas?

Det är bara allvarliga missförhållanden som kan anmälas, och det ska finnas ett allmänintresse av att de anmäls.

Visselblåsningar hanteras av oberoende part

Visselblåsningar hanteras och utreds av en oberoende part. Detta säkerställer att visselblåsare kan vara anonyma. Den oberoende parten återrapporterar till en förtroendegrupp i kommunen som i sin tur rapporterar till kommunledningen.

Här kan du lämna en visselblåsning