Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

För installatörer & tekniker

Har du fjärrvärmejobb på gång i Finspångs kommun? För att korrekt och säkert utföra installationer och serviceåtgärder på undercentraler i vårt nät behöver du ta del av våra föreskrifter och anvisningar.

För installatörer & tekniker

Som installatör ansvarar du för:

  • Att följa Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentralen F:101 (se www.energiforetagen.se/fragor-vi-driver/listsida/fjarrvarmefragor/fjarrvarme--och-fjarrkylecentralerny-sida/tekniska-bestammelser/) och de lokala föreskrifterna, Föreskrift för fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät (se PDF nedan)
  • Att för fjärrvärmecentraler i näringsverksamhet se till att Finspångs Tekniska närvarar vid provtryckning. När detta är gjort kan anläggningen isoleras på primärsidan. När hela anläggningen är klar kan sedan anläggningen besiktas i sin helhet tillsammans med Finspångs Tekniska.
  • Att egenkontroll utförs vid alla typer av arbeten på kundernas fjärrvärmecentraler. Det finns två varianter av egenkontroll:
    - Egenkontroll för nyinstallation av fjärrvärmecentral (se PDF nedan)
    - Egenkontroll för reparationsarbete och ombyggnad av fjärrvärmecentral (se PDF nedan)

Egenkontrollen ska fyllas i och skickas till kundservice för arkivering efter slutfört arbete. Du kan även välja att fylla i din egen egenkontrollista. Denna ska dock innehålla minst detsamma som listan från Finspångs Tekniska för motsvarande arbete.