Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Till återvinningscentralen (ÅVC)

Sjömansängs ÅVC är navet för återvinning i Finspångs kommun. Här kan verksamheter vanligen lämna det mesta av sitt sorterade avfall. Använd sorteringsguiden nedan för att göra besöket så effektivt som möjligt.

 • Batterier (små) och bilbatterier
 • Sorterat el-avfall
 • Förpackningar av metall, glas, plast och papper
 • Ljuskällor
 • Vitvaror
 • Tidningspapper
 • Brännbart avfall
 • Fönster
 • Gips
 • Glas (undantaget glasförpackningar)
 • Icke återvinningsbart (t.ex. asbest, glasfiberisolering)
 • Kompost
 • Ris och grenar
 • Schakt
 • Tegel och sten
 • Träavfall


 • Asbest
 • Asfalt
 • Borrkax
 • Brännbart (större än 1,0 X 0,5 X 0,5 m)
 • Brännbart sorterat
 • Dagvattenrens
 • Deponi (ej återvinningsbart)
 • Fönster
 • Förorenad schakt godkänd
 • Gallerrens från reningsverket
 • Gips (med inblandning av annat material)
 • Ren gips
 • Hästgödsel
 • Kabeltrummor
 • Komposterbart
 • Latrin
 • Metallskrot
 • Osorterat avfall (får ej innehålla el-avfall/farligt avfall)
 • Returpapper
 • Ris och grenar
 • Schakt
 • Slam från fettavskiljare
 • Stubbar och stockar
 • Tryckimpregnerat
 • Träavfall som brädor m.m.