Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Avfall & återvinning

Det kan bero på att:

 • din tunna inte var framställd på hämtningsdagen
 • din tunna står för långt från hämtningsstället, högst 5 meter
 • din tunna är felvänd, den ska ha hjulen vända mot vägen där sopbilen kommer
 • det inte var skottat fram till tunnan
 • vägen inte var framkomlig för sopbilen

Om ditt kärl inte har blivit tömt ska entreprenören lämnat en folder där orsaken förklaras.

Vägen och platsen för ditt sopkärl är sophämtarnas arbetsplats. Därför är framkomligheten och tillgängligheten till ditt sopkärl viktigt. I Finspångs kommuns Avfallsplan och renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. står det att dragavståndet får vara högst 5 meter. Om synnerliga skäl finns kan man ansöka om tillstånd för längre dragavstånd hos kommunen.

Från och med januari 2021 har Sjömansängs återvinningscentral öppet flera lördagar mellan 09.00-13.00 är tidigare! 

Januari - mars: jämna veckor
April - oktober: alla lördagar (stängt juli) 
November - december: jämna veckor
Med undantag vid röda dagar och aftnar.

Samtliga öppettider för ÅVC hittar du här: https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/avfall-atervinning/atervinningscentralen/oppettider-sjomansang

För att hålla koll på dina hämtningsdagar finns olika alternativ. Det enklaste, om du har en smartphone är att ladda ner vår app Hemkollen. Med Hemkollen kan du lägga in din adress och få en notis kvällen innan vi kommer. 

Du kan även logga in med Bank ID på Mina sidor eller kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se eller 0122-851 80.

Om du märker att dina sopor inte har blivit hämtade ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Om ditt kärl inte har blivit tömt dagen efter vänligen kontakta kundservice,

Kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se, eller 0122-851 80. 

I första hand försöker vi laga det som gått sönder annars byts kärlet ut.

Ja. Avbrott eller ändring i sophämtningen måste vara längre än sex månader för att du ska få avdrag på avgiften.

Det beror på tömningsintervall och storlek på kärl. Läs mer om priser och avgifter här: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/avfall-atervinning/priser-avtal-d7b77572-5d88-4efd-afbf-6ae311cb9d4e/priser-avtal-privat

För att få hämtning måste en beställning göras via kundservice eller Mina sidor senaste fredagen veckan innan.

Om du är osäker på vad som räknas som grovsopor kan du läsa om det här: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/avfall-atervinning/hemmets-avfall/grovsopor-e580f12a-eb76-46f1-bf21-1d1ab553ecb1

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna och deras skötsel. Gör en felanmälan hos deras kundtjänst,0200-88 03 11 eller besök deras webbplats, www.ftiab.se.

Sortering och återvinning fungerar precis som sport och träning. Övning ger färdighet. Kunskap hjälper dig göra rätt och efteråt känner du dig nöjd och belåten. Vi har samlat en sorteringsguide här. Om du laddar ner vår app Hemkollen får du dessutom guiden direkt i telefonen.

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ansvara för mat och restavfall medan producenterna ska ansvara för förpackningarna. De kommuner som redan infört fyrfacksystem kommer troligen att få behålla det systemet medan producenterna bestämmer hur insamling av förpackningar kommer ske i övriga kommuner.

Vi i Finspång kommer således inte kunna påverka hur de ska samla in förpackningarna så vi har idag ingen nytta av att ha kärl med fler fack utan kommer att använda gröna påsen för att samla in matavfallet.

Nej, grus och jordrester kan ställa till problem i biogasanläggningen och därför ska varken jord eller växter slängas i Gröna påsen. Detta gäller även snittblommor.

Nej, du ska endast använda Gröna påsen du blivit tilldelad till ditt matavfall. För restavfall bör du undvika andra gröna påsar då det kan försvåra den optiska sorteringen.

 • Matrester: Tillagade och råa, exempelvis frukt, grönsaker, pasta, ris, bröd, kött och fisk
 • Frukt och grönt: Äppelskruttar, bananskal, bär och grönsaker som blivit dåliga
 • Ben och skal: Fisk- och köttben och skal från ägg och skaldjur
 • Kaffe och te: Teblad, tepåsar, kaffesump och kaffefilter
 • Matfett: Smör, margarin och olja
 • Ofärgat hushållspapper

Läs mer om Gröna påsen här.