Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Kundundersökningar

Kundundersökningar
Ungefär vartannat år gör vi en kundundersökning för att se vad våra kunder har för uppfattning om vår verksamhet och produktutbud. Resultaten ligger sedan till grund för åtgärdsplaner och förbättringsarbete i verksamheten. Vår senaste gjordes under senhösten 2018. Då intervjuades ungefär 400 st privatkunder och företagskunder som fick möjlighet att lämna ros/ris och förbättringsförslag.

Vad blev resultatet?
Undersökningen visar att våra kunder känner en ökad kundnöjdhet jämfört men den tidigare undersökningen från 2016. Upplevelsen av företagets image och service har även ökat från 2016 och något fler tycker att kontakten kring service är mycket hög. 

Både privatkunder och företagskunder önskar att Finspångs Tekniska blir mer proaktiva och håller dem informerade om till exempel nya satsningar, erbjudande och vad vi gör i vårt dagliga arbete. 

Företagskunderna önskar en bättre och mer återkommande dialog, vilket vi såklart kommer att arbeta mer med framöver. För oss är service A och O. 

Vad händer nu?
Vi har gått igenom resultaten i detalj och genomlyst alla kommentarer och förbättringsförslag. Vi jämför resultatet med tidigare utförda kundundersökningar och har sammanställt ett antal åtgärdsaktiviteter som vi nu arbetar efter i vår affärsplan.