Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vinterväghållning

Vi sköter de flesta av kommunens gator och vägar och under perioden 1 november - 31 mars har vi personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning. När det snöar kan vi ibland jobba dygnet runt. Vi kan inte vara överallt samtidigt men du kan lita på att vi gör vårt bästa för trafiksäkerheten och framkomlighetens skull.

Vinterväghållning

Ansvar

Ett antal aktörer delar på ansvaret för att hålla vintervägarna trygga och farbara i vår kommun:

  • Finspångs Tekniska, på uppdrag av Finspångs kommun
  • Trafikverket
  • Vägföreningar
  • Fastighetsägare

Finspångs Tekniska

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen har gjorts efter kommunens direktiv. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall.

Här finner du en länk för att se snöröjningskartan på kommunens hemsida.  Under fliken Trafik och resor finns snöröjning stråken. 

Prioritet 1 - Gång- och cykelvägar, trappor och saltgator
Vi kommer alltid att börja med: 

  • de två stora gång- och cykelvägarna (pendlingsstråken) som går diagonalt igenom Finspång: Lotorp-Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt angörande gång- och cykelvägar till kommunens skolor och förskolor (gröna linjer på kartan) och även samåkningsplatser och grusparkeringen vid Kalkugnsbacken.
  • saltning av prioriterat gatunät (högtrafikerade gator, bussleder samt busskurer (svarta linjer på kartan)
  • ett antal branta backar.
  • de delar av Finspångs centrum som körs med smaltraktor. Vi ansvarar enbart för röjning av högra vägbanan (den sidan närmast Baptistkyrkan) (mörkblå linje på kartan)
  • gångstråk i Finspångs centrum samt handskottning av trappor i centrum.

På kartan ser du dessutom de delar av gång- och cykelvägen som Trafikverket sköter (gröna prickar).

Prioritet 2 – Ordinarie snöröjningsdistrikt
När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator.

Trafikverket

Genomfartslederna väg 215 och väg 51 sköts av Trafikverket. De sköter även väghållningen på gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen. Har du synpunkter eller åsikter rörande de vägarna kontaktar du dem på 0771-921 921.

Vägföreningar

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som har ansvaret för vinterväghållningen.

Att tänka på vid vintercykling

Under vinterhalvåret finns det några viktiga punkter att ta extra hänsyn till innan man sätter sig på cykeln. Ett tips är att införskaffa vinterdäck även till sin cykel för att få ett bra grepp på vinterunderlaget. Tips nummer två är att se över belysningen på cykeln. En godkänd belysning på cykeln innebär att det ska finnas både ljus framåt (vitt) och bakåt (rött). Tänk även på att bromssträckan blir längre på halare väglag.

Halkbekämpning för fastighetsägare

Alla fastighetsägare, även småhusägare, är skyldiga att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten. Vi erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid grindarna utanför återvinningscentralen Sjömansäng, Västralundsvägen 8, Finspång. Glöm inte att ta med egen spade och hink. För att det ska räcka till alla får du högst ta 50 liter per tillfälle. Behöver du större mängder hänvisar vi till närmsta grustag.

Här felanmäler du sådant som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö, som exempelvis Växtlighet som skymmer sikten, trasiga brunnslock, utebliven snöplogning/sandupptagning, lekplatser, beläggningsskador asfalt eller oklippt grönyta.

Till felanmälan