Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

För flerbostadshus och företag

Fjärrvärmeproduktionen i Finspång är helt fossiloljefri! Det är bara en i raden av alla fördelar som fjärrvärmen för med sig när du blir företagskund på fjärrvärme. Här kan du läsa mer om möjligheterna för dig som överväger fjärrvärme till företagslokaler eller flerbostadshus.


Fjärrvärme fungerar utmärkt för volymkunder

Fjärrvärme är det långsiktigt ekonomiska, hållbara och driftsäkra alternativet för såväl lokaler som flerbostadshus. Som fjärrvärmekund hos oss kan du förvänta dig hög kapacitet och trygga leveranser, med låga kostnader för såväl investering som underhåll. För att bli ansluten behöver din fastighet ha ett vattenburet värmesystem, samt ligga tillräckligt nära det befintliga ledningsnätet i tätorten Kontakta vår kundservice eller fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss om dina möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet. Intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.


Vem ansvarar för anläggningen?

Finspångs Tekniska ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna vid ytterväggen. Fastighetsägaren ansvarar sedan för ledningarna inne i huset, från avstängningsventilerna och fram till fjärrvärmecentralen. Observera även att fastighetsägaren ansvarar för att dessa ledningar är korrekt isolerade.

Finspång Tekniska ansvarar för värmemätaren och tillhörande utrustning som sitter monterad i fjärrvärmecentralen. Vi ansvarar även för varmhållningsventilen om sådan finns installerad. Mer information om ansvar finns att läsa i avtalsvillkoren och våra föreskrifter. Frågor? Kontakta gärna kundservice.

Vad ansvarar jag som fastighetsägare för?

 • Att kontakta Finspångs Tekniska i god tid innan du planerar att installera ett nytt fjärrvärmesystem eller göra ändringar i en befintlig anläggning.
 • Att kontakta Finspångs Tekniska:
  - I planeringsstadiet av nybyggnation där fjärrvärmeanslutning önskas.
  - Innan byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
  - Innan arbete påbörjas på kundens fastighet inklusive dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet.
 • Att följa gällande tekniska regler, även om arbetet utförs av en entreprenör.
 • Att skicka in handlingar för granskning hos Finspångs Tekniska minst 14 arbetsdagar innan planerad åtgärd.
 • Att kalla Finspångs Tekniska Verk till provtryckning och besiktning minst 3 arbetsdagar innan planerad åtgärd.

Fjärrkyla kräver närhet till fjärrkylanätet som idag är koncentrerat till Finspångs centrum. Kontakta kundservice för mer information.

Förutsättningen är att lokalen eller flerbostadshuset ligger tillräckligt nära fjärrvärmenätet och har ett vattenburet värmesystem installerat. Välkommen att göra en intresseanmälan så undersöker vi möjligheterna och återkommer med svar till dig!

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Det går i vissa fall att efterinstallera vattenradiatorer och tillhörande rörsystem i befintliga byggnader, men kostnaden kan bli hög. Vi föreslår att du kontaktar kundservice för mer information.

Fjärrvärmetaxan för lokaler och flerbostadshus består av tre delar: Energiavgift, kapacitetsavgift och flödesavgift. Läs mer och ladda ner aktuell fjärrvärmetaxa på sidan Taxor & avtalsvillkor.

Vi prissätter varje anslutning individuellt. Kontakta kundservice för en kostnadsfri offert.