Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

För flerbostadshus och företag

Vid årsskiftet 2019/2020 blev fjärrvärmeproduktionen i Finspång helt fossiloljefri. Och det är bara en i raden av alla fördelar som fjärrvärmen för med sig när du blir företagskund på fjärrvärme från Finspångs Tekniska. Här kan du läsa mer om möjligheterna för dig som överväger fjärrvärme till företagslokaler eller flerbostadshus.


Fjärrvärme fungerar utmärkt för volymkunder

Fjärrvärme är det långsiktigt ekonomiska, hållbara och driftsäkra alternativet för såväl lokaler som flerbostadshus. Som fjärrvärmekund hos oss kan du förvänta dig hög kapacitet och trygga leveranser, med låga kostnader för såväl investering som underhåll. För att bli ansluten behöver din fastighet ha ett vattenburet värmesystem, samt ligga tillräckligt nära det befintliga ledningsnätet i tätorten Kontakta vår kundservice eller fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss om dina möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet. Intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Kan min fastighet bli ansluten?

Förutsättningen är att lokalen eller flerbostadshuset ligger tillräckligt nära fjärrvärmenätet och har ett vattenburet värmesystem installerat. Välkommen att göra en intresseanmälan så undersöker vi möjligheterna och återkommer med svar till dig!

Intresseanmälan hittar du längst ner på sidan.

Kan jag beställa byggvärme vid nybyggnation?

Byggvärme är möjligt om du redan har beställt fjärrvärmeanslutning till den nya byggnaden, eller om du gör ny- eller tillbyggnad där fjärrvärmeanslutning redan finns. Observera dock att du behöver höra av dig till oss i god tid innan byggstart. Läs mer om byggvärme.

Kan jag välja till fjärrkyla?

Fjärrkyla kräver närhet till fjärrkylanätet som idag är koncentrerat till Finspångs centrum. Kontakta kundservice för mer information eller läs mer om Fjärrkyla.

Jag har inte vattenburet system idag, går det att lösa?

Det går i vissa fall att efterinstallera vattenradiatorer och tillhörande rörsystem i befintliga byggnader, men kostnaden kan bli hög. Vi föreslår att du kontaktar kundservice för mer information.

Hur fungerar avtalet?

Fjärrvärmetaxan för lokaler och flerbostadshus består av tre delar: Energiavgift, kapacitetsavgift och flödesavgift. Läs mer och ladda ner Fjärrvärmetaxa 2020 på sidan Priser & avtal.

Vad kostar en installation?

Vi prissätter varje anslutning individuellt. Kontakta kundservice för en kostnadsfri offert.

Vem ansvarar för anläggningen?

Finspångs Tekniska ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna vid ytterväggen. Fastighetsägaren ansvarar sedan för ledningarna inne i huset, från avstängningsventilerna och fram till fjärrvärmecentralen. Observera även att fastighetsägaren ansvarar för att dessa ledningar är korrekt isolerade.

Finspång Tekniska ansvarar för värmemätaren och tillhörande utrustning som sitter monterad i fjärrvärmecentralen. Vi ansvarar även för varmhållningsventilen om sådan finns installerad. Mer information om ansvar finns att läsa i avtalsvillkoren och våra föreskrifter. Frågor? Kontakta gärna kundservice.