Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Bli gatuklok!

Vatten är kul, men inte i källaren. Och ingen vill väl ha trafikolyckor i villakvarteret? Här finns viktiga tips och regler för dig som äger villa eller annan fastighet.

Bli gatuklok!

Gatubrunnar

Faller det stora snömängder i kommunen kan det ställa till problem vid väderomslag. Lite beroende på hur snabbt vädret slår om från vinter till vår får smältvattnet olika konsekvenser. Blir det snabbt varmt kombinerat med regn hinner inte tjälen går ur marken och smältvattnet tas inte upp utan ansamlas som ytvatten. Detta kan till exempel orsaka skador i form av översvämningar av gator och källare.

Se till att snö, is, skräp, grus, löv och liknande från din fastighet inte hamnar i gatubrunnen. Brunnarna som finns i gatan ska ta hand om regnvatten och inte något annat. Ibland kan sand och grus naturligt följa med regnvattnet och sätta igen brunnen. Kontakta oss om din brunn inte fungerar som den ska. Vi har tillsyn och sköter ledningar, anlagda dammar och diken som tar hand om regnvattnet, som bland annat kommer från rännstensbrunnarna.

Växtlighet vid gator och trottoarer

Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att ”betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”. Det betyder att du som har tomt intill gata, utfart mot gata eller hörntomt måste beskära de träd, buskar och häckar som kan skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra för gaturenhållning och snöröjning. God sikt och bra framkomlighet ökar säkerheten för alla trafikanter i alla väder. Se filen nedan: Växtlighet vid gator och trottoarer

Skotta, sanda och parkera

När snöröjningen sätter igång finns det mer att tänka på:

• ta bort snö och istappar som hänger ner från taken så att ingen skadas.
• se till att det är skottat och sandat fram till soptunnan och brevlådan.
• ibland kan en snövall plogas upp mellan gatan och trottoaren. Den snövallen är ett gemensamt snöupplag där du kan lägga snö från din gångbana.
• parkera gärna inom din tomtgräns när det snöar och inte på allmän gata så underlättar du snöröjningsarbetet.
• beskär träd och grenar som hänger ut över gator och gångbanor eftersom de lätt kan bli ett hinder för snöröjningsfordonen.