Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Miljöbilen för farligt avfall

Låt inte farligt avfall ligga hemma och i värsta fall orsaka olyckor, brand eller förgiftningar. Lämna det till miljöbilen istället. Två gånger om året gör Miljöbilen sin turné till utvalda Återvinningsstationer (ÅVS) runtom i kommunen. Boka tiden i din kalender och planera för rensning i skrymslen och vrår. Det blir tryggare så.

Farligt avfall måste hanteras ansvarsfullt. Därför ska du personligen lämna ditt farliga avfall till Miljöbilens personal. Tack på förhand!

Förutom farligt avfall kan du lämna lysrör och glödlampor till Miljöbilen. Andra former av avfall, som till exempel grovsopor, löser du på annat sätt. Information om detta och annat finns under Hemmet

Det är inte lätt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, frätande, smittbärande eller skadligt för miljön. Därför ska du lämna allting som känns osäkert till Miljöbilen! 

Exempel på farligt avfall

  • Produkter med varningstexter 
  • Färg och lösningsmedel 
  • Omärkta flaskor/burkar/lådor
  • Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
  • Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
  • Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
  • Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
  • Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)
  • Annat? På Sorteringsguiden får du besked.

Vi sorterar ditt farliga avfall och återvinner så mycket som möjligt. Behållare kan ofta gå till materialåtervinning medan större delen av avfallet blir bränsle i energi- och värmeproduktionen. Restprodukter som inte kan återvinnas går till säker slutförvaring.  

Lördagen den 4 maj och 7 september kommer Miljöbilen till följande platser

Ort                                    Plats                                                       Klockan

Hävla                           ÅVS F d Affären                          09.00-09.30

Rejmyre                      ÅVS P-plats Folkets Hus           09.45-10.15

Lotorp                          ÅVS Lorebergsvägen                10.45-11.00

Igelfors                        ÅVS Affären                                 11.30-12.00

Grytgöl                        ÅVS Källgårdsvägen                  12.30-13.00

Ljusfallshammar       ÅVS F d Affären                           13.15-13.45

Hällestad                    ÅVS Pizzerian                              14.00-14.30

Sonstorp                     ÅVS Affären                                 14.45-15.15