Vatten & avlopp

Världens viktigaste livsmedel? Vatten såklart! Allt vatten ingår i ett kretslopp som skapat liv ända sedan planeten var ung. Därför är det viktigt att visa vattnet omtanke. Tillsammans kan vi göra ännu mer för att bidra till trygg vattenförsörjning även i framtiden. Här får du kunskap och vattentäta tips.

Enskild anläggning

Vill du beställa tömning av latrin eller slam? Behöver du ändra ditt latrinabonnemang? Du kanske funderar på att nyanlägga en dricksvattenbrunn eller ett enskilt avlopp? Oavsett vilket är du välkommen att prata med oss.

Dagvatten

Dagvatten kallas det härliga regn- och smältvattnet som ska slussas vidare till sjöar och vattendrag. Vill du motverka översvämning och föroreningar?

Priser & avtal

Vår VA-verksamhet är avgiftsfinansierad och icke vinstdrivande. Allt du betalar kommer därför tillbaka i form av friskt vatten, god service och kontinuerligt underhåll.

Projekt

Vi förbättrar och underhåller ständigt kommunens ledningsnätet för vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om våra större projekt, både pågående och kommande.

Omvandlingsområden

Bli en vattenhjälte!

Det vatten vi använder i dag är ett lån från kommande generationer så med andra ord är det smart att bry sig om vattnet. Och du kan med fördel börja hemma hos dig.

Spolvatten/Vattenkiosk

Finspångs Tekniska har en vattenkiosk på Skäggebyvägen 5. Där kan våra registrerade kunder snabbt fylla spolbilar eller tankar som behöver en större mängd tekniskt vatten. I vattenkiosken kan även privatpersoner hämta dricksvatten för hushållsbehov när det exempelvis är en störning i den ordinarie vattenleveransen.