Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vårt miljöarbete

Vi arbetar med miljön och dess påverkan varje dag, på ett eller annat sätt. Vi strävar mot att minska miljöpåverkan där den är som störst. Vi är idag, frivilligt, certifierade enligt ISO 14001, vilket är en internationell accepterad standard som utgör ett tydligt ramverk för att minska ens miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete

Det miljöarbete vi utför idag har en stor variation. Vi arbetar på sätt som förbättrar miljön lokalt, regionalt, nationellt och även globalt. Till en början så tar vi hand om kommuninvånarnas avfall, vi ser även till att matavfallet här blir till biogas.

Vi arbetar hårt runt om i våra verksamheter för att bli så miljövänliga som möjligt. I vårt Värmeverk har det hänt mycket. Vi använder oss av trasiga gamla möbler och icke behandlat träavfall till vår förbränning. Här blir det en typ av återbruk då oanvända och trasiga saker blir värme till både vatten och hushåll till invånarna i Finspångs kommun. Vi har även sedan några år tillbaka slutat elda med fossil olja vid vårt Värmeverk och använder idag Bioolja som spetsvärme. Vi eldar även med bioflis, det vill säga rester från skogsavverkning.

Vi har väldigt god koll på våra utsläpp, både till luft och vatten. Provtagning av utsläppen sker dagligen i fler av våra verksamheter och vi följer de krav vi har utifrån de tillstånd vi har.

2019 startade vi upp en egen elhandel vid namn FinspongsEl och här har du möjlighet att välja ett elavtal som består av 100% förnybar svensk vattenkraft som berikas med lokalproducerad el från våra egna kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

Det här är bara några saker som vi gör och har gjort för att bli ett mer miljövänligt och hållbart företag