Styrelsen

Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB är politiskt sammansatt och utses av Finspångs kommunfullmäktige. Styrelseordförande är Stig Andersson, med omfattande erfarenhet av ledningsarbete inom Finspångs Kommun.

Styrelsen

Styrelsemedlemmar från vänster: Leif Sundström, Tommy Jacobsson, Thomas Larsson, Stig Andersson, Hugo Andersson, Leif Johannesson. 

Ordförande: Stig Andersson (s)

Vice ordförande: Thomas Larsson (s)

Ledamot: Leif Sundström (v)

Ledamot: Leif Johannesson (m)

Ledamot: Tommy Jacobson (fp)

Suppleant: Mats Annerfeldt (s)

Suppleant: Cecilia Svärd (s)

Suppleant:  Hugo Andersson (c)

Suppleant: Ingrid Ahlström (mp)

Suppleant: Marie Johansson (kd)