Styrelsen

Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB är politiskt sammansatt och utses av Finspångs kommunfullmäktige. Styrelseordförande är Stig Andersson, med omfattande erfarenhet av ledningsarbete inom Finspångs Kommun.

Styrelsen

Styrelsemedlemmar från vänster: Leif Johannesson, Stig Andersson, Börje Axelsson, Thomas Larsson, Ej medlem längre, Stefan Ackeryd, Kristina Carlsson, Hugo Andersson och Tommy Jacobsson

Ordförande: Stig Andersson (s)

Vice ordförande: Hugo Andersson (c)

Ledamot: Thomas Larsson (s)

Ledamot: Leif Johannesson (m)

Suppleant: Cecilia Svärd (s)

Suppleant:  Stefan Ackeryd (kd)

Suppleant: Tommy Jacobson (L)

Suppleant: Kristina Carlsson (c)

Suppleant: Börje Axelsson (sd)