Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Dagvatten

Dagvatten kallas det härliga regn- och smältvattnet som ska slussas vidare till sjöar och vattendrag. Vill du motverka översvämning och föroreningar?

Dagvatten

Biltvätta smart!

Kör till en riktig biltvätt i stället för att tvätta bilen hemma på uppfarten. Då slipper våra sjöar och vattendrag ta emot bränsle- och oljerester, giftiga tungmetaller, tvättkemikalier och asfalt. En riktig biltvätt hanterar det förorenade tvättvattnet på ett säkert sätt och på köpet slipper du smutsa ner din egen uppfart.

Vad säger lagen?

Enligt Miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Kraven gäller även privatpersoner. Den som vill spola av lera, grus och damm från bilen vid enstaka tillfällen bör ställa bilen på en gräsmatta eller liknande. Markägarens tillstånd krävs dock. Bilen får inte stå på mark med avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dricksvattenbrunn. Att använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat tvättmedel kan godtas vid enstaka tillfällen.

Vill du veta mer om dag- och dräneringsvatten?

Då kan du läsa i vår PDF som finns länkad nedan. I den informerar vi om hur man på bästa sätt tar hand om sitt
dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter.