Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Avlopp

Bra avloppsrening är en förutsättning för rena sjöar och vattendrag. Våra anläggningar är mycket effektiva och klarar det mesta, men du kan också hjälpa till. Här finns råd och regler för företag och hushåll.

Avlopp

I Finspångs kommun har vi sex avloppsreningsverk som tar emot spillvatten, det vill säga sådant vatten som kommer från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industriers bad, disk, tvätt och toalett. Avloppsreningsverken renar det smutsiga vattnet innan det släpps tillbaks i naturen igen.

Axsäters avloppsreningsverk är kommunens största reningsverk och ligger vid Skutbosjöns nedre del. Det färdigställdes 1975 och den nuvarande belastningen motsvarar cirka 19 000 personer. Avloppsvattenmängden uppgår till cirka 7 200 m3/dygn. Det motsvarar cirka 300 m3/h eller över 2, 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Avloppsvattnet genomgår här mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i naturen igen.