Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitén på det arbete vi utför är väldigt viktigt för oss. Vi är även frivilligt certifierade enligt ISO 9001, vilket är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser inom ett företag. Det betyder att vårt kvalitetsarbete faktiskt håller det mått som krävs. Vi arbetar ständigt med att förbättras genom att arbeta processorienterat och systematiskt. Vi planerar vårt arbete, utför det som är planerat enligt bestämda tidplaner och tydliga rutiner samt utvärderar sedan utfört arbete för att slutligen åtgärda brister vid behov.

Vi har ett ledningssystem som bland annat innehåller styrande och vägledande dokument, vilket dagligen hjälper oss att hålla en god nivå på kvalitén.

Som en del av vårt kvalitetsarbete så utför vi kundundersökningar. Ungefär vartannat år sker en undersökning för att se vad våra kunder har för uppfattning om vår verksamhets kvalité och produktutbud. De resultat som framkommer står till grund för åtgärdsplaner och förbättringsarbeten runt om i verksamheten.