Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Sluttäckning gammal deponi

Sluttäckning gammal deponi

Efter andra världskriget ökade levnadsstandarden och konsumtionen i Sverige. Samtidigt ökade också avfallsmängderna. Oftast eldades avfallet upp eller grävdes ned på en sopanläggning, så kallad deponering. I dessa dagar deponeras endast sådant material som inte går att återvinna eller förbränna. Det kan till exempel vara gips, gullfiberisolering och asbest. I Sverige deponeras idag endast omkring 5 procent av hushållsavfallet.

Sluttäckning av deponin på Sjömansäng

I Finspång har deponin på Sjömansäng funnits sedan 1960-talet men sedan årsskiftet 08/09 har deponiverksamheten helt upphört. Då började arbetet med att sluttäcka deponin. Sluttäckningen ska medföra att nederbörd inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen. Hela sluttäckningsprojektet ska vara klart år 2027.