Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Parker & grönområden

Vem vill inte bo i en grön och blomstrande kommun? Vi sköter många av kommunens parker, grönytor och planteringar. Allt för din trivsel och rekreation.

Parker & grönområden

Parker och grönområden

I vår kommun finns ett antal parker, lekplatser, många gröna ytor, planteringar, rabatter och blomsterarrangemang. Hur park- eller grönområdet sköts beror på var i kommunen den ligger och vilken typ av mark det är. I grönområdesuppdraget ingår enligt en skötselplan, gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg och bollplaner samt tömmer papperskorgarna i Finspångs centrum.

Vad ingår i vårt uppdrag?

Beroende på grönytornas beskaffenhet klipps eller slaghackas de med olika intervall. Klicka här för att se grönytekartan i helskärm. Där finns grönyteskötseln under rubriken Bo och bygga. Bruksgräs klipper vi var 14:e dag. Högvuxet gräs (mörkgrön markering) slaghackas två gånger/sommarsäsong. 

Vi tömmer även papperskorgarna i Finspångs centrum. Övriga grönytor i kommunen sköts av en mängd aktörer, bland annat Vallonbygden, Medley och kommunens arbetsmarknadsenhet (Fame).

Underhållet av kommunens grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen.

Vad ingår inte i vårt uppdrag?

Vi sköter inte badplatser, rabatter och tidigare planteringar/träd för fäfot samt skogsröjning.

Har du åsikter eller önskemål som rör planteringar, parker eller grönområden är du välkommen att kontakta vår kundservice.