Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Farligt avfall - företag

Farligt avfall är ämnen som är giftiga, explosiva, brandfarliga, frätande, smittförande eller skadliga för miljön. Som företag, lantbruk eller förening har man fullt ansvar för sitt avfall och hur det hanteras

Farligt avfall kräver speciell hantering. Så här gör du.

Allt farligt avfall ska sorteras ut från verksamhetens övriga avfall. Verksamheten har hela ansvaret för omhändertagandet och det finns två sätt att hantera detta. 

1. Transportera det farliga avfallet själv. Farligt avfall tas emot av exempelvis Tekniska Verken i Linköping och Fortum Waste Solutions i Kumla. Beroende på hur stora mängder du ska transportera kan det krävas att du anmäler eller söker tillstånd hos Länsstyrelsen före transporten. Mer information samt alla dokument finns på lansstyrelsen.se

2. Anlita en entreprenör för hämtning. Det finns entreprenörer som är specialiserade på att hämta och hantera farligt avfall från verksamheter. Entreprenören söker då tillstånd/anmäler till Länsstyrelsen och upprättar transportdokument åt dig. Entreprenörer kan du hitta på webben. 

Noll-tolerans för farligt avfall i avloppet

Det är av största vikt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt och det får under inga omständigheter hamna i avloppet. Avloppsreningsverken är inte utrustade för att ta hand om sådant. 

Guide för inventering av företagets kemikalieanvändning

Gå igenom dina kemikalier och se om du verkligen behöver dem. Välj miljöklassade produkter så minimeras risken att farliga ämnen kommer ut i mark och vatten. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) är en bra hjälp vid genomgång och miljöanpassning av kemikalieanvändningen. Läs mer på www.kemi.se