Avfall & återvinning

Kan man ha en passion för att återvinna avfall? Absolut.

För oss på Finspångs Tekniska är det självklart att vrida och vända på varje möjlighet att minska belastningen på miljön och hjälpa kretsloppet på traven. Som kund är du vår viktigaste partner i arbetet.

Priser & avtal

Våra tjänster finansieras via avgifter som fastställs årligen. Visste du att du i vissa fall kan sänka din kostnad? Till exempel genom att kompostera ditt matavfall. Under 2018 behålls taxan på 2017-års nivå.