Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Latrin

Latrinhämtning finns för dig som varken har kommunalt eller enskilt avlopp anslutet till fastigheten. Till exempel om du har utedass eller annan torrklosett. Vår entreprenör tillhandahåller kärlen som ingår i ditt abonnemang.

Allmänt om latrinkärl och latrintömning

  • Abonnemang. I abonnemanget ingår latrinkärl och utkörning av dessa till din fastighet, samt hämtning, transport och avfallsbehandling. Din avgift styrs av om du väljer 4 eller 8 kärl/hämtningar under normal abonnemangsperiod (maj–september).
  • Abonnemangsperiod: Latrintömning erbjuds under månaderna maj–september. Har du behov av året runt-tömning? Kontakta vår kundservice.
  • Latrinkärl. Alla latrinkärl som ingår i ditt abonnemang körs ut till dig vid ett och samma tillfälle.
  • Latrinetiketter. Etiketterna som du ska klistra på kärlets lock skickas till dig per post. Dina etiketter är en värdehandling – hantera dem väl.
  • Byte av kärl. När du vill byta latrinkärl sätter du på locket och kontrollerar att det sluter tätt. Signera och klistra på etiketten. Kärl som saknar etikett kommer inte att hämtas.
  • Ansvar. Som abonnent ansvarar du för att inget annat än kiss, bajs, toapapper och eventuellt torvströ förekommer i latrinkärlen. Beställda extra kärl hämtas i samband med ordinarie hämtningstur och överblivna kärl återköps inte.
  • Beställning. Du beställer latrintömning via Mina sidor eller vår kundservice. Du behöver göra din beställning senast klockan 12.00 på måndagen i aktuell hämtningsvecka.

Förbered latrintömningen

  • Ställ fram kärlet i god tid. Signera etiketten, stäng locket noggrant och placera ut kärlet som ska bytas senast klockan 06.00 på tisdagen den aktuella hämtningsveckan. Hämtningsplatsen är oftast vid utplacerat sopkärl – se till att latrinkärlet står väl synligt.
  • Hämtningsveckor 2024. Vår entreprenör hämtar latrin tisdagar, onsdagar eller torsdagar vecka 20, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 42
  • De kärl som saknar lock kommer inte att hämtas!

Vill du byta till annan lösning än latrin?

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, eller hantera din latrin på något annat sätt än ovan ska du kontakta Finspångs kommuns Bygg- och miljöenhet, 0122-850 00.