Priser & avtal - företag

Alla verksamheter är unika. Och det gäller även behovet av avfallshantering och återvinning. Våra priser och avtal är därför utformade för att du så enkelt som möjligt ska hitta en lösning på behoven i företaget, lantbruket eller föreningen. Vid frågor eller tveksamheter är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Priser och regler för Återvinningskort

Abonnemanget på Återvinningskort tecknas kalenderårsvis och finns i tre prisklasser:
Prisklass 1: Upp till 5 släpkärror kostar 1 150 kr/kalenderår, ex. moms.
Prisklass 2: Upp till 20 släpkärror, kostar 2 700 kr/kalenderår, ex. moms.
Prisklass 3: Mer än 20 släpkärror, kostnad enligt avtal, ex.moms.

Avfallet får lämnas med personbil, bilsläpkärra och lätt lastbil (3,5 ton). Du får önskat antal kort till dina fordon. Återvinningskorten ska ligga synligt i fordonet och/eller kunna visas upp för Sjömansängs återvinningscentrals personal.