Priser & avtal - företag

Alla verksamheter är unika. Och det gäller även behovet av avfallshantering och återvinning. Våra priser och avtal är därför utformade för att du så enkelt som möjligt ska hitta en lösning på behoven i företaget, lantbruket eller föreningen. Vid frågor eller tveksamheter är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.


Prisklasser återvinningskort företag

Prisklass 1
1150 kr exkl. moms - omfattar grundavgift inkl. fem kärror avfall per år.

Prisklass 2
2700 kr exkl. moms - Omfattar grundavgift inkl. 20 kärror avfall per år.

Prisklass 3
Enligt avtal specifikt för företag.

Fr.o.m. 1 januari 2021 ändras avgiften till 100 kr per besök.

Flerfamiljshus, verksamheter mm 1ggr/vecka

Kärl literAntal tömningTömning & behandling/årGrundavgift/årTotalt
190522339 kr1376 kr3715 kr
370522988 kr2639 kr5627 kr
660525520 kr4705 kr10225 kr

Säck liter
160522582 kr1147 kr3729 kr
240523303 kr1721 kr5024 kr


Flerfamiljshus, verksamheter mm 2 ggr/vecka

Kärl literAntal tömningTömning & behandling/årGrundavgift/årTotalt
1901044678 kr2752 kr7430 kr
3701045975 kr5278 kr11254 kr
66010411040 kr9410 kr20450 kr

Säck liter
1601045164 kr2294 kr7458 kr
2401046606 kr3442 kr10048 kr