Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

El-avfall

På Sjömansängs återvinningscentral är du som företagskund välkommen att återvinna el-avfall. Vid avlämnande av el-avfall kommer vi från och med årsskiftet 2021/2022 kräva att du som avfallslämnare ska kunna visa upp ett avlämnarintyg enligt Naturvårdsverkets krav.

Du som avfallslämnare ska vid inlämning av farligt avfall kunna visa upp ett avlämningsintyg. Avlämningsintyget skapar du i El-kretsens app Verksamhetsavfall eller via hemsidan www.el-kretsen.se/avlämnarintyg. Sjömansängs återvinningscentral tar emot el-avfall från företag vardagar mellan klockan 07.00 - 16.00. 

Intyget innehåller uppgifter om vart avfallet kommer ifrån, vilken avfallskod det har och hur många kilo det består av. Personal på återvinningscentralen rapporterar sedan detta till Naturvårdsverkets register för farligt avfall. Detta för att Naturvårdsverket ska får en tydligare bild över avfallets väg genom landet.

  1. Skapa ett avlämningsintyg i appen eller via hemsidan innan du åker till återvinningscentralen. Du måste skapa ett nytt avlämningsintyg per tillfälle och avfallsslag. Kom ihåg att skriva ut intyget om du fyller i via hemsidan.

  2. Visa upp avlämnarintyget eller QR-kod på återvinningscentralen för personalen som scannar koden och rapporterar vidare till Naturvårdsverket.

  3. Klart!

Personal på återvinningscentralen har rätt att neka dig att lämna ditt el-avfall på aktuell anläggning om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §. 

Frågor eller funderingar gällande:

Övriga frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@finspangstekniska.se 0122-851 80