Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Allmänna avtalsvillkor

Fjärrvärme - Allmänna avtalsvillkor
Energiföretagen (f.d. Svensk Fjärrvärme) har tillsammans med ett antal parter fastställt allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Det finns avtalsvillkor både för näringsverksamhet och konsumenter (enskilt bruk).

Konsument
Tillsammans med Konsumentverket har Energiföretagen utformat allmänna avtalsvillkor för konsumenter av fjärrvärme. De gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk och där konsumenten äger fjärrvärmecentralen.

Fr.o.m. 1 september 2023 gäller nya avtalsvillkor, läs mer om förändringarna här: https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fjarrvarme/allma-fjv-konsument-2023-andringar-och-kommentarer.pdf

Näringsverksamhet
Avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet har fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Energiföretagen och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Fr.o.m. 1 september 2023 gäller nya avtalsvillkor, läs mer om förändringarna här: https://www.energiforetagen.se/globalassets/medlemsportalen-oppet/fjarrvarme/allma-fjv-naringsidkare-2023-andringar-och-kommentarer-oppen.pdf