Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Fastighetsägare flerbostadshus

Insamlingsansvaret av förpackningar lämnas över till kommunerna, så här fungerar det för flerbostadshus, BRF:er och samfälligheter.

Fastighetsägare flerbostadshus

Finspångs Tekniska har tagit över ansvaret för FNI

En ny lag har klubbats igenom i regeringen, den innebär att Sveriges kommuner ansvarar för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från och med 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI). Fastighetsnära insamling innebär att pappers- plast-, metall- samt färgade och ofärgade glasförpackningar ska kunna sorteras nära bostaden. Syftet med den nya lagen är bland annat att öka återvinningen av förpackningar men även att ta hand om förpackningarna på ett bra sätt ur miljösynpunkt.

Flerbostadshus, BRF:er och samfälligheter som inte har FNI 

Den nya lagen om fastighetsnära insamling (FNI) omfattar även privata och kommunala fastighetsbolag samt BRF:er och samfälligheter. I Finspångs kommun beräknas den fastighetsnära insamlingen införas någon gång under 2025-2026. Flerbostadshus kommer att tilldelas separata kärl för varje fraktion, minst 8 fraktioner ska sorteras ut separat.

  • Matavfall (gröna påsen)
  • Restavfall
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper/tidningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

För flerbostadshus med fyra lägenheter eller mindre kan det eventuellt bli aktuellt med fyrfackskärl. Detta sker i samråd mellan oss på Finspångs Tekniska och fastighetsägaren.

Du som fastighetsägare behöver rapportera in din nuvarande avfallshantering som underlag för kommande insamling av förpackningar. Underlaget kommer att användas för att optimera antal och storlek på kärlen. Skicka in din rapportering redan nu. Fyll i blanketten eller Excel-filen ”Avfallshantering – flerbostadshus” och skicka till avfall@finspangstekniska.se

Entreprenörer med auktorisationsavtal

Entreprenören som du använder måste ha ett auktorisationsavtal för att få samla in och transportera förpackningar. Nedan listas de entreprenörer som har tecknat auktorisationsavtal med Finspångs Tekniska:

  • PreZero
  • Fastighetsskötarna (har uppnått full kapacitet och kan inte teckna fler avtal)

Flerbostadshus, BRF:er och samfälligheter som redan har FNI

Befintlig fastighetsnära insamling (FNI) är sedan 1 januari 2024 kommunalt ansvar enligt ny lag. För de fastigheter som idag har FNI fortsätter det som tidigare, förutsatt att den entreprenör som används för insamling har ett auktorisationsavtal med Finspångs Tekniska för FNI.

För att få ersättning behöver du som fastighetsägare rapportera in din nuvarande hantering av förpackningar. Ersättningen baseras på antalet hushåll och vilka förpackningar som sorteras ut. Informationen ska rapporteras in årligen, skicka in din rapportering redan nu. Fyll i blanketten eller Excel-filen ”Avfallshantering – flerbostadshus” och skicka till avfall@finspangstekniska.se

Mer information kommer löpande i takt med arbetet.