För entreprenörer

Som ett led i vårt arbete med arbetsmiljöfrågor har vi utarbetat en handbok som ska fungera som stöd och information till de entreprenörer som anlitas för projekt eller utförande av ett arbete inom någon av våra verksamheter.

Kvittenser

Från och med den 1 mars 2012 måste samtliga entreprenörer genom att skicka in underskrivna kvittenser innan arbetet påbörjats visa att de tagit del av informationen och de olika regler och rutiner som finns vid respektive anläggning/verksamhet.

Praktiska tips

Handbok arbetsmiljö samt kvittensblankett kan du ladda ned här.