Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vatten & avlopp

Det bästa är att tvätta bilen i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning. 

Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. 

Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. 

Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

En högre vattenförbrukning kan bero ett läckage efter vattenmätaren d v s inne i fastigheten eller bara en ökad förbrukning av vatten. 

Om du inte ändrat något i din vattenförbrukning så kan det vara en bra idé att se över vattensystemet i huset efter läckage. Kolla så att kranar och toaletter inte står och rinner. Se över varmvattenberedaren och så vidare för att lokalisera en eventuell läcka. En rinnande toalett läcker cirka 300 000 liter på ett år. 

Mätarens placering:

Vattenmätaren ska installeras enligt VA-branschens (svenskt vatten) vägledning. Finspångs Tekniska har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Du som fastighetsägare får endast stänga av och sätta på mätare. 

  • Avstängningsventilerna ska vara av modell kulventil och bör motioneras ibland.
  • Mätaren ska vara uppsatt så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre skada.
  • Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten och bör vara belyst. Vid större mätare bör golvbrunn anordnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. 
  • Mätaren ska placeras lätt åtkomligt och ska därför inte blockeras eller byggas in.
  • På mätaren sitter en blå plastplombering som INTE får tas bort. 

Läs mer om vattenmätarens placering här: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp/dricksvatten/vattenmataren

En vattenmätare till en villa byts ut vart 10:e år. Större mätare behöver bytas vart 5:e år 

Du får en avisering från oss när det är dags för byte.

Kontakta vår kundservice om du tror att mätaren inte fungerar som den ska. Vi skickar då ut en kontrollant som testar mätaren. 

Observera: om det visar sig att vattenmätaren är i fungerande skick, får du som fastighetsägare betala kontrollkostnaden.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten som är 0,3m utanför tomtgräns. I specialfall kan förbindelsepunkten vara närmare eller längre ifrån tomten.
Finspångs Tekniska har tyvärr ingen dokumentation över privata ledningar.

I tabellen nedan visas hårdheten på vattnet från våra olika vattenreningsverk i kommunen: 

VattenreningsverkHårdhet Byle4,5 °dH (mjukt) 

Finspång (till Lotorp, Risinge, Butbro, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar.) 4,2 °dH (mjukt) 

Grytgöl 5,7 °dH (mjukt) 

Hävla 9,0 °dH (medelhårt) 

Igelfors 5,6 °dH (mjukt) 

Rejmyre 1,6 °dH (mycket mjukt) 

I mjukt vatten behöver du inte använda så mycket tvättmedel, vilket är bättre för miljön. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

Grönt vatten: Om du har fjärrvärme och ditt dricksvatten är grönfärgat så har du troligast hål på din värmeväxlare. Fjärrvärmevatten är grönfärgat med ett ofarligt färgämne för att läckor snabbt ska upptäckas. 

Kontakta vår kundservice om värmeväxlaren yngre än 2 år. Är din värmeväxlare äldre än 2 år så bör du kontakta din VVS-tekniker.

Grumligt vatten: Om vattnet har varit avstängt en längre stund kan vattnet vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

Du kan kolla vår driftinformation om vi har något pågående arbete i ditt område som kan vara orsaken till ditt missfärgade vatten. För att få driftinformation och nyheter direkt i telefonen ladda ner vår app Hemkollen.

Bor du kommunens ytterområden (Grytgöl, Hällestad, Hävla, Igelfors, Ljusfallshammar, Lotorp, Rejmyre eller Sonstorp) rekommenderar vi att fylla din pool med spolbil. Du kan läsa mer om att fylla, tömma och värma din pool här: www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp/fyll-varm-och-tom-poolen 

LTA betyder "Lätt trycksatt avlopp" och används när det inte finns möjlighet till självfall. LTA innebär att man pumpar spillvattnet (avloppsvattnet) till huvudledningen. Det kan även vara så att du som fastighetsägare har möjlighet till självfall men bor i ett område där man valt att göra en helhetslösning med LTA och då kan även du behöva samma lösning.

Ska du anlägga LTA? Det finns en rad olika saker att tänka på så som placering, skötsel och ansvarsområden. Hör av dig till oss så kikar vi på det tillsammans!