Vatten & avlopp

Det bästa är att tvätta bilen i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning. 

Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. 

Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. 

Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

En högre vattenförbrukning kan bero ett läckage efter vattenmätaren d v s inne i fastigheten eller bara en ökad förbrukning av vatten. 

Om du inte ändrat något i din vattenförbrukning så kan det vara en bra idé att se över vattensystemet i huset efter läckage. Kolla så att kranar och toaletter inte står och rinner. Se över varmvattenberedaren och så vidare för att lokalisera en eventuell läcka. En rinnande toalett

Mätarplatsen ska godkännas av FTV.

En vattenmätare till en villa byts ut vart 10:e år. Större mätare behöver bytas vart 5:e år 

Du får en avisering från oss när det är dags för byte.

Kontakta vår kundservice om du tror att mätaren inte fungerar som den ska. 

Vi skickar då ut en kontrollant som testar mätaren. 

Observera: om det visar sig att vattenmätaren är i fungerande skick, får du som fastighetsägare betala kontrollkostnaden.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten som är 0,3m utanför tomtgräns. I specialfall kan förbindelsepunkten vara närmare eller längre ifrån tomten.
Finspångs Tekniska har tyvärr ingen dokumentation över privata ledningar.

I tabellen nedan visas hårdheten på vattnet från våra olika vattenreningsverk i kommunen: 


VattenreningsverkHårdhet Byle4,5 °dH (mjukt) 

Finspång (till Lotorp, Risinge, Butbro, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar.) 4,2 °dH (mjukt) 

Grytgöl 5,7 °dH (mjukt) 

Hävla 9,0 °dH (medelhårt) 

Igelfors 5,6 °dH (mjukt) 

Rejmyre 1,6 °dH (mycket mjukt) 

I mjukt vatten behöver du inte använda så mycket tvättmedel, vilket är bättre för miljön. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

Grönt vatten: Om du har fjärrvärme och ditt dricksvatten är grönfärgat så har du troligast hål på din värmeväxlare. Fjärrvärmevatten är grönfärgat med ett ofarligt färgämne för att läckor snabbt ska upptäckas. 

Kontakta vår kundservice om värmeväxlaren yngre än 2 år. Är din värmeväxlare äldre än 2 år så bör du kontakta din VVS-tekniker.

Grumligt vatten: Om vattnet har varit avstängt en längre stund kan vattnet vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

Du kan kolla vår driftinformation om vi har något pågående arbete i ditt område som kan vara orsaken till ditt missfärgade vatten. För att få driftinformation och nyheter direkt i telefonen ladda ner vår app Hemkollen.

Kolla först så att det inte råder bevattningsförbud i ditt bostadsområde. Sedan kan du fylla din pool med vatten direkt från din egen kran. 

Om du vill fylla upp din pool snabbt är ett annat alternativ att betala för att en spolbil kommer. Kontakta då förslagsvis ditt lokala spolföretag.