Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vi köper din solel!

Bidrar du till en hållbar framtid genom att producera egen solkraft? Glöm inte teckna ett avtal för att sälja överskottet av den el du producerar. Du får då betalt för den el som du själv inte använder. Smart, eller hur?

Vi köper din solel!

För att börja sälja din överskottsel till oss behöver du ansluta din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. Din produktionsanläggning får maximalt ha en kapacitet på 43,5 kWh. När du har gjort det och har ett avtal för din elanvändning hos oss tecknar du ett extra avtal för din solelsproduktion - sedan kan du sälja din överskottsel till oss. 

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. När du installerar en mindre solanläggning på en villa eller ett fritidsboende är du oftast mikroproducent - en mindre elproducent, som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. För att bli mikroproducent gäller följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere

  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.

Som mikroproducent har du rätt till följande skattelättnader:

  • Befrielse från energiskatt - En mikroproducent är befriad från energiskatt men det är även alla andra anläggningar med en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Om en kund skall betala energiskatt så gäller det den egenanvända elen och då 0,5 öre per kilowattimme.

  • Skattereduktion - Om el som produceras med solceller på villataket inte används i det egna hushållet kommer överskottet att matas in till elnätet. Som elproducent av förnyelsebar el-energi har kund med anläggning med maximal mätarsäkring om 100A rätt att få en skattereduktion för den el som matas in till nätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18.000 kronor per år.


Ersättning för din överskottsel

Vare sig du har en liten eller en stor solcellsanläggning köper vi överskottet av den el du producerar. För varje kWh (kilowattimme) erbjuder vi en ersättning på timspotpris. Utbetalning av produktion sker genom reglering av nästkommande faktura.

Du får även en skattereduktion från Skatteverket på 60 öre per kWh, maximalt 18 000 kronor per år.

Inmatningsersättning

Inmatningsersättning är en ekonomisk förmån som ditt elnätsföretag tillhandahåller för kunder med egen elproduktion, såsom solpaneler. När du genererar överskottsel som matas tillbaka in i elnätet, belönas du med inmatningsersättning. Denna ersättning fungerar som en kompensation för att du bidrar till elnätet och hjälper till att minska överföringskostnaderna. I grund och botten innebär det att du får betalt för den elektricitet du levererar till nätet, vilket skapar incitament för kunder att investera i egen energiproduktion och främja hållbarhet.

OBS! Du får inmatningsersättning från ditt elnätsföretag för den nätnytta din produktion tillför.

De rörliga spotpriserna rör sig upp och ner och ändras från timme till timme. Sedan några år tillbaka har det blivit vanligare med minuspriser (även om det inte är jättevanligt). Väldigt enkelt förklarat innebär minuspriser att producenter får betala för att skicka ut elen på elnätet och de som använder el under den tiden får betalt för att använda den. Sedan tillkommer det såklart vissa kostnader och påslag för konsumenter.
Det är till exempel dagar när det blåser mycket och vi har mycket vindkraftsproduktion som det blir minuspriser. Då får vi ett stort överskott av el.

Obs! Snittpriset för en hel månad har hittills aldrig varit på minus.
(I SE3 och SE4 har snittpriset för ett dygn aldrig varit minus. SE1 och SE2 hade däremot några dagar i slutet av maj 2023 där snittpriset för dygnet låg på minus.)

Hur påverkar minuspriser mig som producent?

  • När det är minuspriser får du som producent betala för att skicka ut din överskottsel på elnätet. 
  • Säljer du din överskottsel när det är minuspriser får du alltså inte betalt för den - utan tvärtom får en kostnad för att mata ut den. (Observera att det i så fall oftast rör sig om enstaka timmar och inte hela dagar - inte heller en hel månad.)
  • För att undvika detta kan du som producent se till att förbruka el under dessa timmar och göra sådant man ändå tänkt göra - som exempelvis passa på att köra disk- och tvättmaskin, ladda elbilen och så vidare.

Kommer jag faktureras för solelen jag har producerat?
Mest sannolikt är svaret: nej, det kommer du inte. De allra flesta timmar har inte minuspriser, vilket betyder att din totala produktion på en hel månad med största sannolikhet ligger på plus och du får pengar för din sålda el. Vi tittar på ditt snitt av såld el på en hel månad och det är än så länge osannolikt att du skulle ligga på minus för hela månaden. Du får även skattereduktion för såld solel från Skatteverket och nätnytta/inmatningsersättning från ditt elnätsföretag - vilket gör att du alltid hamnar på pluspris för din sålda el. (Nätnyttan varierar från olika elnätsföretag). 


Intresserad av att veta mer?

Om du vill veta mer om våra avtal eller har några frågor kring solel kontakta oss via 0122-851 80 eller mejla kundservice@finspangstekniska.se