Återvinningscentralen

Har du sorterat avfallet och packat bilen? Då är du välkommen till Sjömansängs återvinningscentral. Här hjälper vi dig göra nytta genom klok återvinning.

Återvinningscentralen

Sjömansängs ÅVC

Sjömansängs återvinningscentral ligger på Västralundsvägen i Finspång. Det är en modern återvinningscentral med miljöstation och återvinningsramp. 

Hushåll

Som privatperson kan du utan extra kostnad lämna ditt sorterade avfall på Sjömansängs återvinningscentral. Det ingår i din avfallshanteringsavgift. På vår sorteringsramp lämnar du förpackningar av glas, papper, metall, plast, wellpapp, träavfall, komposterbart, metallskrot, brännbart, deponirest (till exempel glasull) samt tidningar och batterier. Vid varje container finns skyltar som visar vilket avfall som hör hemma i de olika containrarna, allt för att förenkla sorteringen för din del. Farligt avfall lämnar du i vår nya Farligt avfall-hall. Självklart har vi personal på plats för att hjälpa dig om du har frågor!

Företag, lantbruk, verksamheter och föreningar

Verksamheter ansvarar själva för att det avfall som uppkommer sorteras och omhändertas på ett bra sätt. Du får kostnadsfritt lämna in avfall som omfattas av producentansvar. Det betyder att du gratis kan lämna batterier (små) och bilbatterier, elavfall, förpackningar av metall, glas, plast och papper, ljuskällor, vitvaror samt tidningspapper och returpapper på Sjömansängs återvinningscentral. Du får även lämna in metallskrot utan kostnad. 

Övrigt avfall, förutom så kallat farligt avfall, kan mot en avgift lämnas in på Sjömansängs ÅVC. Läs mer om hur du hanterar verksamhetsavfall under fliken Företagets avfall.