Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Gator, gång- & cykelvägar

Framkomliga, trygga och välskötta. Så vill vi att du ska uppleva gator, gång- och cykelvägar i kommunen. Vägen till mer information startar här.

Gator, gång- & cykelvägar

På uppdrag av Finspångs kommun ansvarar vi för skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet. Det innebär att vi kontinuerligt ser över kommunens gång- och cykelbanor, broar, gator och belysning. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen.

Trafikverket ansvarar för asfaltering, snöröjning, belysning, lagning av potthål med mera av genomfartslederna Väg 51 och Väg 215 som korsar vår kommun. 

I de mindre orterna i vår kommun sköts i många fall vägarna av vägföreningar i respektive ort.