Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Slamtömning

Slammet från din enskilda avloppsanläggning ska tömmas enligt vissa bestämmelser. Här är de allmänna reglerna och råden för slamtömning. På undersidorna kan du läsa specifikt om de olika anläggningstyperna.

Allmänt om slambrunn och slamtömning

 • Ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du för avloppsanläggningens funktion och skötsel.
 • Obligatoriskt. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av entreprenör till oss.
 • Intervall. Har du trekammarbrunn ska din slamavskiljare normalt tömmas minst en gång per år. BDT-brunn kan i allmänhet tömmas vartannat år. För sluten tank avgör du själv när det är dags att beställa tömning av oss.
 • Tömningsavgiften inkluderar transport samt avfallsbehandling vid Axsäters avloppsreningsverk.
 • Kapacitetsbaserad. Avgiften bestäms av avloppsanläggningens kapacitet och inte av den volym slam som hämtas.
 • Beställning. Du beställer slamtömning via vår kundservice.
 • Avisering. Du får ett aviseringsbrev av oss inför tömning. Där informerar vi om att din slambrunn kommer att tömmas inom sex veckor. Aviseringen gör vi för att du ska få möjlighet att se till så att slamtömningen går så smidigt som möjligt och att våra chaufförer får en bra arbetsmiljö. När vi sedan tömt din slambrunn eller tank lämnar vi ett meddelande på plats så att du vet att vi varit där.

Att tänka på inför slamtömningen

 • Vägen. Håll vägen fram till brunnen/tanken väl framkomlig. Vägen bör ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar på minst 4 meter. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred samt ha en bärighet som tillåter 28 tons totalvikt. Tänk på att vägar och gångvägar ska vara plogade och halkfria.
 • Tillgängligheten. Nycklar till låsta brunnar, grindar och vägbommar etc. ska finnas tillgängliga för entreprenören.
 • Platsen. Markera platsen där brunnen/tanken är belägen så att den är lätt att hitta. Tänk på att brunnen/tanken inte bör vara täckt med växtlighet. Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.
 • Brunnslocket.Brunnslocket får inte vara tyngre än att det är hanterbart för en person, max 15 kg.
 • Avståndet. Det utgår en kostnad för extra slang om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken mer än 25 meter.