Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Finspångs Tekniska

Finspångs Tekniska är ett modernt miljöteknikbolag och en drivande kraft i arbetet med att skapa hållbarhet i Finspångs kommun. Våra övergripande kvalitetsmål är att motsvara och helst överträffa kundernas förväntningar, hålla hög leveranssäkerhet och uppfylla våra intressentkrav.

För att uppnå detta prioriterar vi följande:

Kunder. Vi sätter kunden i fokus och erbjuder en hög servicenivå byggd på affärsmässighet, tillgänglighet, transparens och proaktiv kommunikation.

Ledarskap. Vi stärker ledarskapet i företaget genom kontinuerlig utbildning och utveckling. 

Företagskultur. Vi använder intern kommunikation i arbetet med att stärka attityder, värderingar och företagskultur.

Kompetensförsörjning. Vi tillgodoser behovet av kompetens genom utbildning av medarbetare, rekrytering och inhyrda resurser.

Arbetsmiljö. Vi värnar om en säker och trivsam arbetsmiljö där medarbetare har möjlighet att utvecklas.

Processer. Vi styr och övervakar våra processer i syfte att effektivt säkerställa leverans.

Förvaltning. Genom effektiv förvaltning och utveckling skapar vi en optimal infrastruktur och utrustning för våra produkter och tjänster. 

Riskhantering & krisberedskap. Vi förebygger olyckor eller yttre påverkan samtidigt som vi har beredskap för nöd- och krissituationer.

Projektledning. Vi driver projekt på ett säkert och effektivt sätt. 

Leverantörer. Vi är tydliga i styrning och kravställning gentemot våra viktigaste leverantörer och entreprenörer.

Lagar & krav. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar, krav, tillstånd och direktiv.

Omvärldsbevakning. Vi studerar omvärlden i syfte att förebygga risker, följa teknikutvecklingen och vara proaktiva.

Förbättringsarbete. Vi arbetar för ständiga förbättringar genom att hantera avvikelser, vidta åtgärder och sätta upp mål som mäts och följs upp. 

Helhetssyn på hållbarhet. Vi värnar om balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vid beslut.