Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Fettavskiljning

Bedriver du någon form av livsmedelsverksamhet eller äger en fastighet där sådan verksamhet bedrivs? Då är du ansvarig för att avloppsvattnet är fritt från ämnen som kan skada ledningar och våra reningsverk. Till exempel fett.

Fett i avloppsvattnet kan orsaka stopp och översvämningar

Detta beror på att temperaturen i avloppsledningarna är låg, vilket medför att fettet snabbt kyls av, stelnar och fastnar på insidan av rören. Fettavlagringar kan även göra att svavelväte bildas som i sin tur orsakar dålig lukt och även frätskador i betongrör.

Kontakta kommunen angående fettavskiljare

Alla verksamheter måste installera en fettavskiljare om de släpper ut mer än ett normalt hushåll. Ring till bygg- och miljöenheten i Finspångs kommun på telefon 0122-850 00 för mer information.

Anlita entreprenör för hämtning av fett

Vi tar inte emot fett. Kontakta istället valfri entreprenör som löser hämtning och hantering av fett. Du finner sådana på webben.