Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är extremt viktigt att implementera för att kunna skydda våra grundvattenresurser, alltså det vatten vi får vårt dricksvatten ifrån. Här kan du lära dig mer om vad ett vattenskyddsområde är och vad dess zoner innebär.

Vattenskyddsområde

Vad är ett vattenskyddsområde?

För att kunna skydda vårt dricksvatten från föroreningar så kan kommunen eller länsstyrelsen, med stöd av miljöbalken, skapa ett vattenskyddsområde kring en grundvattensresurs. Vattenskyddsområden har en avgränsning geografiskt och är ofta indelade i olika zoner. I och med dessa avgränsningar och zoner finns det särskilda begräsningar av hur marken och vattnet får användas. Begränsningarna kan handla om allt från hur avfall får hanteras till användning av kemiska produkter. Skyddszonerna delas in i primär, sekundär och tertiär. Vattenskyddsområdets zoner får sina klassifikationer beroende på hur vattnet rör sig, alltså hur lång tid det tar för grundvattnet att nå uttagsbrunnen. Det är viktigt att tänka på att ett vattenskyddsområde sätts upp för att skydda oss och vårt dricksvatten.

Skyddszoner

Den primära skyddszonen är det område som är närmast strandlinjen, den finns till för att ge tid till att upptäcka och åtgärda föroreningsutsläpp innan den når vattentäkten. Den avgränsas på sådant sätt att riskerna för olyckshändelser som medför akut förorening minimeras. Inom primärzonen ska grundvattnets transporttid vara minst 100 dagar.

Den sekundära skyddszonen finns till för att bibehålla en hög ytvattenkvalitet inom sjöns tillrinningsområde. Inom den sekundära skyddszonen så ska grundvattnets transporttid till uttagsbrunnen vara minst 1 år.

Den tertiära skyddszonen finns till för att ta hänsyn och stoppa föroreningar som kan påverka grundvattnet i ett långt tidsperspektiv.

Viktigt att veta

När du tankar båten ska det ske utanför primärzonen eller med utrustning som förhindrar spill.

Du får inte tvätta motorfordon inom primärzoner.

Inom den primära zonen på sjön Bleken får du inte använda båtmotorer större än 10hk. Du får inte transportera mer än 10 liter bensin/ oljeprodukter inom Blekens primära zon. Du får inte använda dig av motorbåtstrafik alls inom en radie på 50m från råvattenintaget.

Inom den primära zonen på sjön Hunn är det från och med i år (2022) förbjudet att använda sig av motorbåtstrafik med tvåtaktsmotorer saluförda tidigare än 2007.

Vattenskyddsområden i Finspång

  • Bleken
  • Byle
  • Grytgöl
  • Hunn
  • Hävla
  • Igelfors
  • Näfssjön

Läs mer om dem på Finspångs Kommuns hemsida.

Vill du veta mer kan du läsa här;

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/dricksvatten-och-vattenskydd/vattenskyddsomrade