Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Belysning

Fungerande belysning är en självklarhet för trygghet och trafiksäkerhet. Vill du veta mer eller anmäla fel? Här får du upplysning.

Gatubelysning

I dagsläget finns cirka 4 000 gatlyktstolpar i Finspångs kommun. Vi äger gatubelysningen men drift och underhåll sköts av vår entreprenör Vattenfall.

Gatubelysningen inspekteras fyra gånger per år. Då byts trasiga lampor ut samt att reparationer och översyn av lyktstolparna utförs. Däremellan görs enstaka byten av lampor, främst vid övergångsställen, korsningar, busshållplatser, förskolor och skolor.

Upptäcker du trasig gatubelysning är du välkommen att skicka en felanmälan till oss. Det gör du enklast via felanmälan direkt på webben som du hittar på den här länken: Felanmälan gator och utemiljö

Trafikverket sköter riks- och länsvägar

Gatubelysningen utmed riksvägar samt länsvägar tillhör Trafikverket, vilket innebär att de ombesörjer skötseln av denna belysning. Trasiga gatlyktor utmed riksvägar och länsvägar ska anmälas direkt till dem, tfn 0771-921 921. På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om deras verksamhet. Även vissa samfälligheter och vägföreningar samt privata fastighetsägare har egna belysningsanläggningar. Dessa faller inte innanför vårt ansvarsområde utan ska felanmälas hos respektive ägare.