Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Farligt avfall

Farligt avfall är vanligare än du tror. Och det är svårt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller skadligt för miljön. Därför ska du alltid lämna in främmande ämnen och produkter till Sjömansängs ÅVC eller till Miljöbilen.

Farligt avfall

När ska du misstänka farligt avfall? 

  • Produkter med varningstexter 
  • Färg och lösningsmedel 
  • Omärkta flaskor/burkar/lådor
  • Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
  • Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
  • Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
  • Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
  • Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)
  • Annat? På Sorteringsguiden får du besked.

Vad gör vi med ditt farliga avfall?

Vi sorterar ditt farliga avfall och återvinner så mycket som möjligt. Behållare kan ofta gå till materialåtervinning medan större delen av avfallet blir bränsle i energi- och värmeproduktionen. Restprodukter som inte kan återvinnas går till säker slutförvaring.   

Aldrig i avloppet. Alltid till oss! 

Tyvärr tror somliga att det farliga avfallet försvinner om man spolar ner det i toan eller häller ut det i vasken. Men då går de skadliga ämnena rakt ut i naturen, eftersom reningsverk inte är konstruerade för att ta hand om kemikalierna som finns i till exempel mediciner, färger och lösningsmedel.

Minnesregeln är därför enkel: Lämna mediciner till apoteket och farligt avfall till Miljöbilen eller till Sjömansängs ÅVC.