Vattenmätaren

Du som kund betalar för den vattenmängd som tillförs fastigheten. Därför finns det en vattenmätare monterad på den inkommande vattenledningen.

Mätaren är vår egendom, men du är skyldig att vårda den och se till att den är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Om mätaren är placerad i en särskild mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord och försedd med stege. Du måste också se till att vattenmätaren inte skadas av kyla. Skulle detta ändå ske bör du kontakta oss för utbyte. Kostnaden för ett utbyte debiteras kunden.

Håll koll på din förbrukning
Avstängningsventilen med kopplingar före och efter vattenmätaren är kundens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga av vid behov. 

Läs av din vattenmätare minst en gång per år. Du får då en exakt uppgift på hur stor din förbrukning varit det senaste året. Rapportera din mätarställning här på vår webbplats genom att Logga in. Du som inte rapporterar mätarställning via vår webbplats får ett självavläsningskort där du rapporterar mätarställningen. 

När vi fakturerar dig utgår vi från senaste årets förbrukning så jämför gärna siffrorna på fakturan med de som står på din vattenmätare. Kontakta vår kundservice om den verkliga förbrukningen avviker från den beräknade på fakturan.

Har din vattenförbrukning ändrats?
Stämmer inte vattenförbrukningen överens med den beräknade förbrukningen på fakturan kan det finnas en rad olika orsaker. Vanligast är följande:

  • en toalett eller liknande står och rinner. Går runt i fastigheten och kolla.
  • fler eller färre personer bebor fastigheten sedan förra förbrukningsavräkningen.