Driftinformation

Tidigare driftärenden

26 november 2020

Vattenläcka i Ljusfallshammar

En vattenläcka har upptäckts vid Strånkärrsvägen i Ljusfallshammar. Därav kommer vi behöva bryta vattenleveransen för ett antal fastigheter i området för at...

26 november 2020

Avbrott i vattenleveransen - Ljusfallshammar

På grund av vattenläckan vid Strånkärrsvägen behöver vi stänga av vattenleveransen för samtliga fastigheter i Ljusfallshammar.

25 november 2020

Ny passage för gång och cykel - Nyhem

På Oxhagsvägen/Fäskogsvägen håller vi på att göra iordning två nya passager för gång och cykel med ordentlig belysning. Tänk på att ta det försiktigt runt ar...

20 november 2020

Ny pumpstation - Skäggebyvägen

Just nu håller vi på med ett arbete på Skäggebyvägen där vi byter en pumpstation, mellan Levertorpsvägen och infarten till Stora Coop (via Skäggebyvägen). A...

17 november 2020

Avbrott i vattenleverans - Byle

Idag, tisdag 17 november mellan kl. 8.00-8.30 ska vi byta ut en kran som medför avbrott i vattenleveransen för fastigheter i Byle.

11 november 2020

Byte av vattenledningar på Metallvägen (Rejmyre)

Idag den 17 mars påbörjar vi bytet av vatten-, spill- och dagvattenledningarna på Metallvägen i Rejmyre. Under arbetet kommer trafiken att ledas om, vi ber ...