Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Ansvarsområde

Vi ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Finspångs kommun. Det omfattar ledningar som ligger i gator, vägar och på allmänna platser fram till fastigheternas förbindelsepunkter.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är gränsen mellan Finspångs Tekniska Verks och fastighetens ledning. Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra vatten- och avloppsinstallationer som ligger på tomtmark innanför förbindelsepunkten.

Mer om förbindelsepunkter

  • Normalt ligger förbindelsepunkten 0,3 meter utanför tomtgränsen, under förutsättning att fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. 
  • Serviceledning kan även dras genom angränsande fastighet. För att undvika framtida tvister bör det då upprättas ett servitutsavtal mellan berörda fastigheter. 
  • Ibland kan våra allmänna ledningar vara dragna genom privata tomter, i så kallade U-områden. Även med ett sådant arrangemang bör man vara noga med att ha ett servitutsavtal. 

Det kan även förekomma andra anslutningsformer till vatten- och avloppsnätet.