Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Företagets hushållsavfall

Även verksamheter och föreningar har hushållsavfall. Till exempel från fikarum, kök eller omklädningsrum. Och precis som för vanliga hushåll behöver din verksamhet teckna abonnemang för hanteringen av detta avfall.

Så här tecknar du abonnemang

Vill du utöka nuvarande abonnemang eller teckna nytt? Kontakta kundservice för en genomgång av ditt behov och teckning av avtal. Se aktuella prisuppgifter och villkor på Priser & Avtal/Företag.

Detta får du slänga i avfallspåsen

Företagets avfallspåsar/säckar får bara fyllas med det brännbara avfall som blir över när du sorterat allt som ska återvinnas på annat sätt. I påsen lägger du följande:

 • Dammsugarpåsar
 • Tandborstar, diskborstar och trasor
 • Blöjor, bindor och tops
 • Hushållspapper och kuvert
 • Tobak
 • Tveksam om något? Kolla på Sorteringsguiden

Använd ändamålsenliga påsar eller säckar för avfall

Emballera dina sopor noga och du gör både sophämtaren och miljön en tjänst.

 • Använd endast avfallspåsar eller avfallssäckar av brännbar plast.
 • Knyt igen påsen/säcken ordentligt innan du lägger den i sopkärlet.
 • Använd dubbla soppåsar eller sopsäck för dammsugarpåsar och annat som dammar. Förslut noggrant.

Ställ sopkärlet rätt inför hämtning

Sopbilen kommer till dig enligt ett förutbestämt schema. Gör följande inför hämtning:

 • Dra fram sopkärlet och ställ det högst 5 meter från kanten där sopbilen stannar. Vänd baksidan med draghandtaget utåt mot vägen och låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
 • Kontrollera gärna att påsarna i kärlet ser hela och stängda ut, och att ingenting hamnat i kärlet som inte får finnas där.

Gör vägen framkomlig och säker

Sopbilen är mycket större och tyngre än en personbil och för allas säkerhet är det viktigt att vägen är framkomlig och att sikten är god.

 • Avlägsna grenar eller buskar som skymmer och tänk på att det alltid är chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte. 
 • Undvik i möjligaste mån att barn leker i anslutning till hämtningsplatsen. 

Håll sopkärlet rent för allas trivsel

 • Gör till en vana att kontrollera sopkärlet efter hämtning.
 • Eventuellt kvarvarande avfall lägger du i ny avfallspåse och knyter ihop den.

Förbered platsen och sopkärlet för hämtning

 • Vägen fram till ditt kärl ska vara framkomlig, säker och minst 3,5 meter bred.
 • Skotta och halkbekämpa från vägen fram till ditt sopkärl och ta bort snö från locket. Glöm inte att skotta bort eventuella vallar efter plogning.
 • Under vintern kan sopkärl behöva flyttas till annan plats för att möjliggöra tömning. Vi kontaktar de kunder där detta är aktuellt. 
 • Tips: Förpacka blöta sopor så att de inte fryser fast i sopkärlet.

Om sopkärlet inte blivit tömt

Otillräcklig skottning eller bristfällig halkbekämpning kan leda till att sopbilen inte kommer fram och att din soptunna inte töms. I så fall gäller följande:

 • Anmäl problemet till vår kundservice.
 • Förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Vid behov får du ställa en extra säck bredvid sopkärlet. 
 • Observera att sophämtningen ibland, av praktiska eller vädermässiga skäl, måste utföras senare än schemalagd tid. Eventuell ändring av sophämtningstiden på grund av väder eller andra omständigheter berättigar således inte till avdrag på avgiften.

Förebygg dålig lukt

 • Se till att utrymmet för sopkärlen är väl ventilerade. Om kärlet står utomhus, ställ det skuggigt. 
 • Räk- och kräftskal, fiskrens och rått kött är sådant som snabbt kan börja dofta och locka till sig flugor. Lägg resterna i en påse i frysen som du slänger lagom till sophämtningen. 
 • Undvik onödig fukt genom att låta avfall rinna av ordentligt i slasken innan du lägger det i påsen. Om du inte kan frysa ner räkskalen, skölj av dem först och låt dem rinna av i vasken. Lägg sedan en tidning under skalen i soppåsen.
 • Gör till en vana att tvätta kärlet invändigt efter tömning. Skölj med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Spraya gärna med lite ättika på insidan av kanterna och på botten för att motverka dålig lukt och hålla flugorna borta.

Om verksamheten har fikarum, kök eller omklädningsrum så räknas det som hushållsavfall. Kom dock ihåg att du måste teckna avtal för hantering och hämtning för hushållsavfallet. Kontakta vår Kundservice eller läs mer på Priser & Avtal/Företag