Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Taxor & avtal

Med 7,5 mil ledningsnät är fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt alternativ för många fastigheter i vår fina kommun. Jämför gärna priser och bedöm själv!

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter 2022.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 

Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år (SEK)

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (säsong) (SEK)

10 000

14 201

7866

6 335

15 000

17 369

7866

9 503

20 000

20 537

7866

12 671

25 000

23 704

7866

15 838


Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

30 000

14

34 729

17 472

17 257

40 000

18

45 457

22 448

23 009

50 000

23

57 419

28 657

28 762

60 000

27

68 130

33 616

34 514


Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

80 000

36

90 766

44 747

46 019

193 000

87

218 138

107 118

111 020

500 000

225

557 505

269 888

287 617

1 000 000

450

1 091 723

516 488

575 235


Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig  avgift (SEK)

80 000

40

94 951

48 932

46 019

193 000

100

231 970

120 950

111 020

500 000

260

592 519

304 902

287 617

1 000 000

525

1 158 904

583 669

575 235