Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Taxor & avtal

Med 7,5 mil ledningsnät är fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt alternativ för många fastigheter i vår fina kommun. Jämför gärna priser och bedöm själv!

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter 2020.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 


Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år (SEK)

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (säsong) (SEK)

10 000

13 992

7 750

6 242

15 000

17 113

7 750

9 363

20 000

20 234

7 750

12 484

25 000

23 355

7 750

15 605


Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

30 000

14

34 211

17 210

17 001

40 000

18

44 778

22 110

22 668

50 000

23

56 561

28 226

28 335

60 000

27

67 112

33 110

34 002


Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

80 000

36

89 409

44 072

45 337

193 000

87

214 862

105 487

109 375

500 000

225

549 024

265 669

283 355

1 000 000

450

1 074 759

508 050

566 709


Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig  avgift (SEK)

80 000

40

94 269

48 932

45 337

193 000

100

230 325

120 950

109 375

500 000

260

588 257

304 902

283 355

1 000 000

525

1 150 378

583 669

566 709