Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Taxor & avtal

Med 7,5 mil ledningsnät är fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt alternativ för många fastigheter i vår fina kommun. Jämför gärna priser och bedöm själv!

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter 2024.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 

Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år (SEK)

Fast avgift (SEK)

Rörlig avgift (säsong) (SEK)

10 000

14 881

8 102

6 779

15 000

18 270

8 102

10 168

20 000

21 659

8 102

13 557

25 000

25 048

8 102

16 946


Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

30 000

14

36 461

17 997

18 464

40 000

18

47 741

23 123

24 618

50 000

23

60 293

29 520

30 773

60 000

27

71 556

34 629

36 927


Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig avgift (SEK)

80 000

36

95 369

46 132

49 237

193 000

87

229 216

110 432

118 784

500 000

225

585 958

278 227

307 731

1 000 000

450

1 147 869

532 406

615 463


Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år (SEK)

Kapacitets-avgift (SEK)

Rörlig  avgift (SEK)

80 000

40

97 239

51 220

46 019

193 000

100

237 645

126 625

111 020

500 000

260

606 962

319 345

287 617

1 000 000

525

1 187 024

611 789

575 235