Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
06 juli 2021

Invasiva arter behöver bekämpas

Jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupin har minst en sak gemensamt. Dessa arter är klassade som invasiva arter för att de skadar ekosystemet och hotar den biologiska mångfalden.

Invasiva arter behöver bekämpas

I vår natur finns det något som kallas för invasiva växter och djur. Det är arter som inte hör hemma i den svenska naturen men som med hjälp av till exempel människan tagit sig till områden där de normalt sett inte lever. Dessa arter är ofta tåliga, snabbväxande och bra på att föröka sig. En följd blir då att de konkurrerar ut den naturliga floran och faunan eller sprider smittor.

Här är några invasiva arter att hålla utkik efter:
- Spansk skogssnigel även kallad mördarsnigel
- Svarthuvad snigel
- Blomsterlupin
- Jätteloka
- Jättebalsamin
- Parkslide
- Kanadensiskt gullris
- Sjögull

Bekämpning av invasiva växter
Se till att alltid läsa på innan du bekämpar en invasiv art, på vilket sätt arten ska bekämpas och ifall det behövs skyddsutrustning. Vissa arter kan vara giftiga, allergiframkallande eller ge kraftig hudirritation och blåsor.

Växten ska alltid läggas i förslutna säckar och lämnas in för förbränning på Sjömansängs återvinningscentral. Den ska alltså inte slängas bland komposten för då är risken stor att den sprids vidare. Fråga vår kunniga personal om du har några funderingar eller frågor.

Om den invasiva arten inte befinner sig på egen tomt (till exempel i vägdiken eller liknande) kan du rapportera den invasiva arten här: https://artfakta.se/rapportera/eftersokta/ias/skapa

Mer information
På kommunens hemsida hittar du mer information om varje specifik art och hur de bekämpas: https://finspang.se/bobyggaochmiljo/torgparkerochnaturomraden/invasivavaxterochdjur.4.43876c7216bc1b5050814904.html