Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
18 november 2022

Vintern är runt hörnet och vi är redo!

Vi sköter de flesta av kommunens gator och vägar. Under november - 31 mars har vi personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning. När det snöar kan vi ibland jobba dygnet runt. Vi kan inte vara överallt samtidigt men vi gör vårt absolut bästa för trafiksäkerheten och framkomlighetens skull.

Vintern är runt hörnet och vi är redo!

Vi är ett antal aktörer som delar på ansvaret för att hålla vintervägarna trygga och farbara i Finspång. Det är dels vi på uppdrag av Finspångs kommun, Trafikverket, vägföreningar och ni som är fastighetsägare.

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen har gjorts efter kommunens direktiv. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall. När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator. Genomfartslederna väg 215 och väg 51 sköts av Trafikverket. De sköter även väghållningen på gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen.

Grus/sand till villaägare

Visste du att alla fastighetsägare, även småhusägare, är skyldiga att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten? Vi erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid grindarna utanför återvinningscentralen på Sjömansäng, Västralundsvägen 8, Finspång. Glöm inte att ta med egen spade och hink. För att det ska räcka till alla får du högst ta 50 liter per tillfälle. Varmt välkommen!

Behöver du större mängder hänvisar vi till närmsta grustag.

Är du intresserad av att läsa mer om halkbekämpning kan du läsa mer här: https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/gator-utemiljo/gator-gang-cykelvagar/vintervaghallning

Förbättrade förutsättningar inför skidsäsongen 2021/2022

När kylan smyger på drar även skidsäsongen igång och snökanonerna plockas fram. Snökanonerna behöver en hel del vatten vilket gör att det blir ett helt annat flöde i det kommunala ledningsnätet när dom är igång. Inför denna säsong har vi spolat rent ledningarna i ett större område som angränsar till Grosvad för att minimera risken för missfärgat vatten. Vi har även, tillsammans med Finspångs Skidallians, förbättrat förutsättningarna för trycket och flödet inför denna säsong. Vattenfördelningen förväntas därför bli jämnare och fastigheter i närområdet bör inte märka av någon större skillnad i vattenleveransen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se