22 augusti 2020

Akut avbrott i vattenleveransen på grund av vattenläcka Norra Storängsvägen

Det har inträffat en vattenläcka på Norra Storängsvägen och fastigheterna på Movägen, Norra Storängsvägen 29,31,33,35,38,40, Laduvägen 40 är utan vatten. Det kommer att placeras ett dricksvattensläp vid korsningen Movägen - Norra Storängsvägen där man kan hämta dricksvatten. Vi arbetar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt.

När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

22 aug 11:34
Vattenleveransen fungerar normalt igen
När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

22 aug 07:59
Dricksvattensläp placerat vid korsning Movägen-Norra Storängsvägen